Utviklingspolitikk handler om økonomisk, politisk og sosial utvikling i land i sør, og om hvordan slike prosesser påvirkes av globale og internasjonale forhold.

Verden blir stadig mer integrert, og utviklingen i hvert enkelt land påvirkes derfor mer og mer av internasjonale forhold. Dette kan dreie seg om alt fra konkurranse på verdensmarkedet til politiske maktforhold, bistand og spredning av kultur og teknologi. Forståelse av utvikling krever derfor analyse av de mange ulike formene for samhandling, konflikt og samarbeid på tvers av landegrenser. Å analysere dette er sentralt i studiet av utviklingspolitikk.

Aktuelle forskningsspørsmål kan være:

  • Hva er årsakene til fattigdom og ulikhet?
  • Hvorfor bryter noen stater sammen?
  • Hva er konsekvensene av bistand?