Alt innhold om Diplomati og utenrikspolitikk

 • Kina investerer i verda – kva betyr det for oss?
  Arrangement
  søn. 12 mai 2019
  Time: 14:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Nokon ønskjer kinesiske investeringar i Europa velkommen med opne armar, andre ser på det som ein trussel for nasjonal tryggleik. Matthew Ferchen besøkjer NUPI for å snakke om kva Kinas investeringspolitikk betyr for Europa.

 • Frukostseminar: Frå Nord-Korea til Balkan og Irak – Korleis forhandle når tilliten er låg?
  Arrangement
  man. 13 mai 2019
  Time: 09:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Christopher R. Hill var sjefsforhandlaren til amerikanarane då USA forhandla med Nord-Korea i 2005. Han er ein av USAs mest framståande ambassadørar, og blant anna til Irak, og forhandla i nokre av vår tids mest anstrengde konfliktar. Korleis forhandle mellom statar når tilliten er låg, og både innsatsen og spenninga høg? Det skal Hill snakke om når han gjestar NUPI.

 • Er NATO ein allianse for framtida?
  Arrangement
  tir. 4 jun. 2019
  Time: 09:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  NATO møter stadig nye, store utfordringar i dagens tryggingsmiljø. Kor godt er alliansen førebudd på desse utfordringane, og er NATO i stand til å møte dei?

 • Murer og andre tiltak mot irregulær migrasjon – er USAs tilnærming eigentleg så ulik den europeiske?
  Arrangement
  tir. 4 jun. 2019
  Time: 18:00 Europe/Oslo | Location: Kværneland, Litteraturhuset i Oslo

  Under seminaret på Litteraturhuset 5. juni ser vi nærare på politikken USA og Europa førar langs sørlege grenser, og på kva konsekvensar dette har for naboland og migrasjonsstraumar.

 • Den politiske situasjonen i Etiopia og ringverknader for Afrikas Horn
  Arrangement
  man. 2 sep. 2019
  Time: 10:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Korleis er den politiske dynamikken i Etiopia, og kva implikasjonar kan han ha for Afrikas Horn?

 • Armenia og Tyrkia – dratt mellom fortid og framtid
  Arrangement
  ons. 31 jan. 2018
  Time: 09:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Vahram Ter-Matevosyan snakkar om det vanskelege forholdet mellom Tyrkia og Armenia, ein situasjon som har stått meir eller mindre stille dei siste 26 åra.

 • Frukostseminar: Ei verd av mistillit – Midtausten
  Arrangement
  ons. 17 jan. 2018
  Time: 08:30 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Ny seminarserie tar for seg den globale tillitskrisa ein har sett tydelegare teikn på den siste tida, og første tema ut er korleis denne utviklinga påverkar Midtausten.

 • Teoriseminar: Kontroll av narrativ og internasjonal orden i Sør-Kina-havet
  Arrangement
  tor. 1 mar. 2018
  Time: 13:15 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Amanda Cheney besøkjer NUPI for å snakke om omgrepet “regelbasert orden ” i Sør-Kina-havet.

 • Frukostseminar: Ei verd av mistillit – Trump som symptom
  Arrangement
  man. 19 mar. 2018
  Time: 09:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Kva har ein aukande amerikansk mistillit til den politiske eliten å seie for endringar i internasjonal politikk? Daniel Drezner og Ole Jacob Sending skal diskutere dette og meir i andre del av seminarserien «Ei verd av mistillit».

 • Europa etter Brexit
  Arrangement
  ons. 18 apr. 2018
  Time: 14:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Korleis vil maktbalansen i Europa sjå ut etter at Storbritannia har forlate EU?