Siden etableringen i 1949, har NATO vært hjørnesteinen i norsk sikkerhet og forsvar.

Under den kalde krigen var kollektivt forsvar, under artikkel 5 i avtalen, alliansens viktigste funksjon – som et svar til Sovjet og Warszawapakten. Da Den kalde krigen tok slutt i 1989, begynte NATO på en omstrukturering som i større grad handlet om å utføre fredsbevarende operasjoner og andre former for krisehåndteringsoperasjoner, for eksempel på Balkan og Afrikas horn. ISAF-operasjonen (2003-2014) i Afghanistan ble den største noensinne, og inkluderte flere land som ikke var NATO-medlemmer. I kjølvannet av Russlands illegale annektering av Krim og engasjement i Ukraina, har NATO lagt større vekt på kollektivt forsvar. Organisasjonen strever likevel internt etter år med store kutt i forsvarsbudsjettene i europeiske land, noe om betyr at USA alene bærer over 70 prosent av organisasjonens totale budsjettkostnader. NUPI følger utviklingen i NATO og de mange medlemsstatene deres, som USA, Frankrike og Polen.