Fredsbygging innebærer å reformere og styrke statlige institusjoner etter en konflikt.

NUPI jobber for å styrke kunnskapen om hvordan man kan forhindre, håndtere og gjenoppbygge etter konflikt. NUPIs arbeid med fredsbygging er nært knyttet til fredsoperasjoner. Fredsbygging innebærer å reformere og styrke institusjoner som parlamentet, rettsvesenet og regjeringen. Dette kalles ofte også statsbygging. Vår forskning på dette feltet er basert på omfattende feltarbeid som kan bedre forståelsen av hvordan konflikter kan transformeres og bidra til fredsbygging på lokalt, nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå.

Forskningstema innen fredsbygging feltet kan være:
•    Hvordan kan man forhindre tilbakefall i samfunn som er på vei ut av konflikt?
•    Hva er sivilsamfunnets rolle i fredsbygging, og hvordan er forholdet mellom staten og sivilsamfunnet?
•    Hvordan kan grupper som har vært i konflikt med hverandre forsones?