Sivilbefolkningen er ofte skadelidende ved humanitære kriser, uavhengig om disse skyldes menneskeskapte konflikter eller naturkatastrofer.

Det internasjonale humanitære hjelpeapparatet gjøres tilgjengelig i kriser der det lokale statsapparatet mangler vilje eller kapasitet til å hjelpe egen befolkning. ‘Beskyttelse av sivile’ i forskjellige (post-)konfliktsituasjoner utgjør et sentralt forskningsområde for oss. NUPIs forskning på humanitære spørsmål er både akademisk og praktisk.

Spørsmål vi forsøker å svare på er blant annet:

  • Hva forårsaker humanitære kriser og hvilke løsninger finnes?
  • Hvordan er det humanitære hjelpeapparatet satt sammen?
  • Hva er de lokale perspektivene på de humanitære prinsippene?
  • Hvilke effekter har de globale humanitære prinsippene?
  • Hva er koblingen mellom politikk og praksis i humanitær bistand?
  • Hva er koblingen mellom politikk og de apolitiske og nøytrale humanitære prinsippene?

 NUPI er partner i Norwegian Centre for Humanitarian Studies sammen med CMI og PRIO. Senteret har som mål å koordinere forskning på humanitære spørsmål, samt være en brobygger til humanitære aktører og myndigheter.