Studiet av konfliktløsning handler om hvordan ulike aktører går frem for å bidra til at konflikter kan få fredelige utfall.

NUPIs forskning på konfliktløsning har ofte en praktisk målsetning ved at målet er å forbedre metodene som benyttes for å skape dialog og forsoning mellom parter. Dette handler både om å få dem til forhandlingsbordet og å etablere varige løsninger for fred. Både små og store, statlige og sivile aktører i verdenssamfunnet kan være involvert i konfliktløsning. Studier av konfliktløsning er nært knyttet til fredsoperasjoner og fredsbygging, diplomati og til studier av konflikter.

Aktuelle forskningsspørsmål knyttet til konfliktløsning er:

  • Hva er veien frem til formelle fredsforhandlinger?
  • Hva er forhandlerens og tilretteleggerens rolle i forhandlingene?
  • Hvordan ser maktrelasjonene i en fredsprosess ut?