Klimaendringer er en av de mest akutte spørsmålene i internasjonal politikk.

Selv om klimaendringer ofte blir håndtert som et teknisk og naturvitenskapelig spørsmål, er hovedutfordringene i dag politiske og sosiale. Hovedutfordringen er å oppnå enighet om en klimaavtale som kan etterfølge Kyotoprotokollen for å begrense utslipp av farlige klimagasser. NUPI har spesielt jobbet med russisk klimapolitikk.

Hovedområder for NUPI knyttet til klimaspørsmål er:

  • Rollen til multilaterale institusjoner som FN
  • Global styring
  • Rollen BRIKS-landene spiller i klimapolitikken (Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika)