Historisk IR (Internasjonale relasjoner) er en tverrfaglig gren innen forskningsfeltet Internasjonale relasjoner, som handler om de historiske dimensjonene knyttet til stater, statssystemer og det internasjonale.

Historie har alltid vært en av de uuttalte ingrediensene i den akademiske disiplinen IR. Den har blitt benyttet som kilde til passende data og som sandkasse for teoritesting. I løpet av de siste tiårene har egenverdien av historiske studier imidlertid blitt ettertrykkelig etablert, og et eget fagfelt har blitt etablert. Dette feltet ligger nært både historie og historisk sosiologi, men vektlegger eksplisitt den historiske dimensjonen i internasjonale relasjoner.