Bevæpnet belgisk soldat patruljerer park i Brussel

Soldat patruljerer i Brussel under økt terrorberedskap. 

Photo: Emanuele Cardinall. 23.02.2016. CC BY-NC-SA 2.0. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/

Konsortium for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet

Forskningsprogram

Konsortiet for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet har eksistert siden 2002, og består i dag av Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI)Politihøgskolen (PHS) og Senter for forskning på ekstremisme (C-REX). Konsortiet utgjør et av de tyngste og mest anerkjente forskningsmiljøene i Europa på disse temaene. Det er en arena for forskningsformidling, informasjonsutveksling og oppbygging av kompetanse på tvers av institusjoner.

Konsortiet blir finansiert gjennom departementer, direktorater og næringsorganisasjoner som ønsker å støtte norsk forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet, og som ønsker å dra nytte av ekspertisen som Konsortiet innehar. Forskere i Konsortiet har også vært aktive støttespillere i politikkutforming og utvikling av tiltak. Eksempler er Handlingsplanen mot voldelig ekstremisme og radikalisering og Stortingsmeldingen om globale sikkerhetstrusler i utenrikspolitikken.

Temaene som konsortiets forskere har spisskompetanse på, og som står i fokus for nåværende forskningsaktiviteter, er forebygging av voldelig ekstremisme og terrorisme, islamistisk terrorisme i Europa og resten av verden, høyreekstremisme og anti-jihadistiske bevegelser, solo-terrorisme, terroristers målutvelgelse, terrorbekjempelse, organisert og internasjonal kriminalitet i Europa og i naboregionene, politikkutforming i bekjempelse av organisert kriminalitet, organisert kriminalitet og statsdannelse, illegal økonomi og opprørsgrupper i Vest-Afrika og Nord-Afrika, piratvirksomhet, samfunnssikkerhet, trusler mot eksportsektoren, gjengkonflikter, krisehåndtering og internasjonalt politisamarbeid.

Se her for publikasjoner av konsortiets forskere

Nyheter

News
Bildet viser en illustrasjon av en mannsfigur som måles med en linjal

Risiko for radikalisering – kan det egentlig måles?

October 3, 2018

Blir verktøy som skal måle risiko for å bli radikalisert brukt riktig?

Terrorkonsortiet i 2021

January 13, 2022

Fremmedkrigere i Ukraina, utviklingen etter de 20 årene som har gått siden terrorangrepet i 2001 og teknologiens rolle i voldelig ekstremisme er noen av temaene Konsortiet for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet har hatt på agendaen i 2021.

News

Høydepunkter fra konsortiet i 2019

February 6, 2020

Radikalisering i fengsel, retur av fremmedkrigere og akselerasjonsterrorisme er bare noen av temaene Konsortiet har hatt på agendaen i løpet av det siste året.

News
Bildet viser jurist Sofie Høgestøl (UiO), ordstyrer og leder for C-rex ved UiO Tore Bjørgo, seniorforsker Petter Nesser (FFI) og psykolog Lars Lyster (RVTS Øst).

NUPI Podkast: Farer, forpliktelser, og utfordringer ved retur av fremmedkrigere og deres familier

June 25, 2019

Flere tusen menn, kvinner og barn sitter i fangenskap i Syria og Irak etter IS' fall. Hva kan bli skjebnen til disse? Og hvem skal ta ansvaret for dem?

News

Risikovurderingsverktøy mot terrorisme og ekstremisme

December 9, 2020

I mange europeiske land sitter mange titalls personer fengslet for terrorisme eller terrorismerelaterte forbrytelser. Brorparten soner korte dommer som gjør at de vil bli løslatt innen få år. Er det trygt? Hvordan kan man være sikker på at de ikke lenger utgjør en fare for samfunnet den dagen de slipper ut?

News

Exploring the Continuum of Lethality: Militant Islamists' Targeting Preferences in Europe

November 8, 2017

Doctoral Research Fellow at Politihøgskolen (The Police Academy) and Senior Advisor at the Ministry of Local Government and Modernisation, Cato Hemmingby, has published an article that provides an in-depth analysis of the targeting preferences of militant Islamists operating in Western Europe.

News

NUPIpodden: Afrikas opprørere - hvem er de?

November 3, 2017

NY BOK: Morten Bøås snakker om sin nyeste bok om Afrikas opprørere.

News
Bildet viser en soldat fra en israelsk antiterrorøvelse

KRONIKK: Hvem utgjør en terrorist?

September 14, 2017

Etter 11. september har stadig flere ikke-statlige grupper fått merkelappen terrorister.

News

Radicalization and foreign fighters in the Kosovo context: An analysis of international media coverage of the phenomena

May 15, 2017

Senior Research Fellow and consortium coordinator, Rita Augestad Knudsen, has published a new critical study of the international media coverage of the phenomena of radicalisation and foreign fighters in Kosovo:

News

Fanatismens seier? Jihadismens frammarsj i den arabiske verden

August 23, 2017

Jihadismens frammarsj som ideologi og global opprørsbevegelse er blant de mest fremtredende utviklingstrekkene i Midtøsten de siste 15årene. Hvordan har jihadistbevegelsen kunnet vokse seg så mye sterkere i tidsrommet etter 11. september-angrepene, samtidig som USA og dets allierte i regionen har brukt enorme ressurser på nettopp å nedkjempe opprørsgrupper og nettverk knyttet til al-Qaida og den bredere jihadistbevegelsen?

News

Op-Ed: Three Myths Holding Back Afghan Peace Talks

April 3, 2017

Konsortiumforsker Anne Stenersen skriver i IPI Global Observatory om fredsforhandlingene med Taliban:

News
Bildet viser et utbombet Groznyj i 1995

Når Russland går til krig

November 1, 2016

Hva er det som gjør at krig blir akseptabelt? Se Julie Wilhelmsen lansere sin ferskeste bok i samtale med Aftenpostens Helene Skjeggestad.

Publikasjoner

Publication : Policy brief
Psykiskhelse,terrorisme,ekstremismeogradikalisering_large.png

Psykisk helse, terrorisme, ekstremisme og radikalisering

2021
Det mulige forholdet mellom psykisk helse, radikalisering, ekstremisme og terrorinvolvering har fått mye oppmerksomhet i det siste. Men hva vet man egentlig ...

Kontaktperson

Temaer
Terrorisme og ekstremisme
Arrangementer
tir. 1 nov. 2022
Event
Time: 14:30 Europe/Oslo
Location: Undervisningsrom 1 i Georg Sverdrups hus, Universitetet i Oslo

Mindreårige i terrororganisasjoner: radikaliseringsprosesser og intervensjon

I Spania har mindreårige blitt dømt for medlemskap i en jihadistisk terrororganisasjon. Hvordan har radikaliseringsprosessen vært for disse tenåringene? Og hva har blitt gjort for å de-radikalisere dem?

ons. 7 sep. 2022
Event
Time: 09:30 Europe/Oslo
Location: NUPI

Trender innen høyreekstrem terrorisme og vold

Hvordan har høyreekstrem terrorisme og vold utviklet seg i Vest-Europa de siste årene? Har trusselen fra høyreekstrem terrorisme økt? Hvorfor er disse spørsmålene så vanskelig å besvare?

tir. 23 aug. 2022
Event
Time: 14:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Ungdom og ekstremisme i 2021 – En studie av ungdommers vurdering av ekstremisme og forebygging av ekstremisme i Norge.

23. august 2022 kl 14:00 presenterer Håvard Haugstvedt funn fra en kvantitativ studie om ekstremisme i Norge, fra perspektivene til norske ungdommer.

ons. 27 apr. 2022
Event
Time: 17:00 Europe/Oslo
Location: Microsoft Teams

WEBINAR: Al-Qaidas hemmeligheter: «The Bin Laden Papers»

Nelly Lahoud har gjort et dypdykk i Osama Bin Ladens dokumenter og blant annet sett på hvilke planer han hadde lagt for fremtidige angrep.

fre. 18 mar. 2022
Event
Time: 14:30 Europe/Oslo
Location: NUPI/Livestream til Facebook og Youtube

Trakassering og trusler mot politikere

Trusler og trakassering mot politikere og politiske meningsbærere skaper ikke bare frykt og utrygghet for de som blir utsatt for dette. Det utgjør også en trussel mot demokratiske prosesser og politisk deltakelse.

ons. 2 feb. 2022
Event
Time: 14:00 Europe/Oslo
Location: Microsoft Teams

Er det en kobling mellom psykisk (u)helse, terrorisme, ekstremisme og radikalisering?

Det mulige forholdet mellom psykisk helse og radikalisering, ekstremisme og terrorinvolvering har fått mye oppmerksomhet i det siste. Men hva vet man egentlig om dette forholdet?

tir. 16 nov. 2021
Event
Time: 16:00 Europe/Oslo
Location: Microsoft Teams

Kan koronapandemien føre til økt ekstremisme?

På dette webinaret ser vi nærmere på konsekvensene av svekket tillit mellom folk og myndigheter under koronapandemien.

ons. 29 sep. 2021
Event
Time: 15:00 Europe/Oslo
Location: Microsoft Teams

What role does technology play in violent extremism and terrorism?Hvilken rolle spiller teknologi i voldelig ekstremisme og terrorisme?

Ekstremistiske aktører har vært noen av de tidligste brukerne av internett som et kommunikasjons- og mobiliseringsverktøy.

tir. 21 sep. 2021
Event
Time: 15:00 Europe/Oslo
Location: Microsoft Teams

Å leve under Taliban

How do local communities experience the Taliban vis a vis questions of security? What did the police reform look like before the Taliban takeover, and will there be a role for the police under Taliban?Hvilke erfaringer har lokalsamfunn med Taliban som leverandører av trygghet og sikkerhet? Hvordan forløp politireformen i Afghanistan seg før Talibans raske overtakelse, og hva slags rolle får politiet under Taliban?

ons. 15 sep. 2021
Event
Time: 11:30 Europe/Oslo
Location: NUPI/Livestream til Facebook og Youtube

Lanseringsseminar: 20 år etter 9/11

Konsortium for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet har gleden av å invitere til lanseringsseminar i anledning utgivelsen av fokusnummeret av tidsskriftet Internasjonal Politikk «20 år etter 9/11» redigert av Rita Augestad Knudsen og Ole Martin Stormoen, med bidrag fra Julie Wilhelmsen, Anders Romarheim, Cecilie Hellestveit, Gro Nystuen, Halvard Leira og Benjamin de Carvalho.

tor. 5 aug. 2021
Event
Time: 17:00 Europe/Oslo
Location: Microsoft Teams

Hvilken rolle spiller kjønn i radikaliseringsprosesser?

Dette seminaret tar for seg både høyreekstremisme og islamistisk ekstremisme, når vi ser nærmere på hvilken betydning kjønn har for menneskers veier inn og ut av voldelig ekstremisme.

tir. 22 jun. 2021
Event
Time: 11:00 Europe/Oslo
Location: Microsoft Teams

Hvordan styrer jihadistiske opprørere?

Jihadistiske opprørere fremstilles ofte som «islamske terrorister», som oppnår sine mål ved å bruke brutal makt mot sivilbefolkningen. Men er dette bildet egentlig dekkende for hvordan slike grupper styrer territorier og befolkninger? Det ser vi nærmere på i dette seminaret.

man. 7 des. 2020
Event
Time: 09:30 Europe/Oslo
Location: Webinar

Risikovurderingsverktøy mot terrorisme og ekstremisme: Erfaringer fra kriminalomsorgen i Nederland, Storbritannia, og Sverige

Kan bruk av risikokartleggingsverktøy redusere ekstremistisk vold, eller gir det en falsk trygghet?

ons. 25 nov. 2020
Event
Time: 09:30 Europe/Oslo
Location: Microsoft Teams

Terrorisme og polarisering i Frankrike: Trusselen, retorikken og politikken

Siden 2015 har over 250 mennesker blitt drept i jihadistiske terrorangrep i Frankrike. Hvorfor er Frankrike så utsatt for terrorisme, og hvilken effekt har terroren på det franske samfunnet og fransk politikk?

tor. 11 mai 2017
Event
Time: 10:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Fighting international terrorism the French way

Under dette seminaret vil seniorforsker ved NUPI, Pernille Rieker presentere et kapittel i sin kommende bok «French Foreign Policy in a Changing world. Practicing the Grandeur”.

tir. 28 apr. 2020
Event
Time: 10:00 Europe/Oslo
Location: Webinar

WEBINAR: Ytre høyre som globalt fenomen: Lærdommer fra India

Hvor transnasjonalt er ytre høyre-fenomenet?

tir. 21 apr. 2020
Event
Time: 10:00 Europe/Oslo
Location: Webinar

WEBINAR: Jihad i Sahel: aktører, utvikling og kontekst

Hvem er jihadist-opprørerne, hvorfor vinner de terreng, og hva er den sannsynlige utviklingen i Sahel i tiden som kommer?

man. 20 jan. 2020
Event
Time: 14:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Akselerasjonsterrorisme: Den nye trusselen fra det ekstreme høyre

Hvordan ser den nye voldelige høyreekstremismen ut, og hvilke ideer er den inspirert av? Journalist Lasse Josephsen besøker NUPI for å gi oss et innblikk i denne nye formen for terrorisme.

ons. 6 nov. 2019
Event
Time: 09:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Radikalisering bak murene: Erfaringer og utfordringer fra Norge og Nederland

Hvordan kan en forhindre at terrordømte innsatte rekrutterer bak murene?

tor. 24 okt. 2019
Event
Time: 09:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Jakten på ekstremistpersonligheten: kan personlighetstrekk forklare voldelig ekstremisme?

Milan Obaidi ser nærmere på hvorfor individuelle personlighetstrekk er viktig når man skal forsøke å forstå radikaliseringsprosesser.

man. 10 jun. 2019
Event
Time: 14:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

"Tikkende bomber?": Farer, forpliktelser, og utfordringer ved retur av fremmedkrigere og deres familier

Flere tusen menn, kvinner og barn sitter i fangenskap i Syria og Irak etter IS' fall. Hva kan bli skjebnen til disse? Og hvem skal ta ansvaret for dem?

ons. 16 jan. 2019
Event
Time: 09:30 Europe/Oslo
Location: NUPI

Har jihadismen fått fotfeste i Sverige?

Magnus Ranstorp og Magnus Sandelin skal se nærmere på jihadismens historie, utbredelse og utviklingstrekk i Sverige når de besøker NUPI 17. januar.

tir. 11 des. 2018
Event
Time: 12:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Forebygging av terrorisme ved hjelp av risikovurderinger: Perspektiver og erfaringer fra Storbritannia

Hvordan utspiller Storbritannias terrorbekjempelsesstrategi seg i virkeligheten, og hva er risikovurderingens (potensielle) rolle i forebygging av terrorisme?

tir. 27 nov. 2018
Event
Time: 10:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Et kritisk blikk på terrorismeforskningen: Om makt, overvåkning og forebygging av voldelig ekstremisme

Hva er kritisk metode? Når og hvordan kan kritiske metoder være nyttige innen terrorismeforskningen?

ons. 21 nov. 2018
Event
Time: 14:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

«Terroristlister» og andre fristelser: Antiterrortiltak som truer innbyggernes rettigheter

På hvilket grunnlag skal stater kunne begrense borgerens rettigheter i antiterrorismens navn?

tir. 4 sep. 2018
Event
Time: 12:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Bekjempelse av voldelig ekstremisme: Hva kan vi lære av erfaringene fra Nord-Kaukasus?

Hva påvirker strømmen av rekrutter fra republikkene i Nord-Kaukasus til jihadistgrupper i og utenfor Russland?

søn. 17 jun. 2018
Event
Time: 09:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

USAs partnere i krigen mot terror - til nytte eller besvær?

Kampen mot terrorisme er bygget på samarbeid mellom stater. Hvordan og hvor godt fungerer dette samarbeidet?

tor. 19 apr. 2018
Event
Time: 09:30 Europe/Oslo
Location: NUPI

Voldelig ekstremisme og psykiske lidelser

I hvilken grad kan psykiske lidelser forklare terrorisme, og er det i så fall forskjell på den enslige aktøren og den gruppebaserte ekstremisten?

man. 16 apr. 2018
Event
Time: 10:30 Europe/Oslo
Location: NUPI

Islamistisk radikalisering i Europa

Professor Olivier Roy gjester NUPI for å snakke om hva som karakteriserer og driver islamistisk radikalisering i mange europeiske samfunn.

søn. 18 feb. 2018
Event
Time: 11:45 Europe/Oslo
Location: NUPI

Fremmedkrigere på Balkan: innsikt fra Kosovo og Bosnia

Tre forskere besøker NUPI for a snakke om hvorfor antakelsen vi har om fremmedkrigere ofte ikke stemmer med virkeligheten.

ons. 24 jan. 2018
Event
Time: 14:00 Europe/Oslo
Location: Auditorium 5, Eilert Sundts Hus, Blindern

Forebygging av radikalisering og ekstremisme: Erfaringer fra Sverige og Norge

Seminaret tar for seg store utfordringer med forebygging av radikalisering og ekstremisme.

tor. 14 des. 2017
Event
Time: 11:30 Europe/Oslo
Location: NUPI

Lunsjforedrag: IS – terrorisme og påvirkning

Hvordan ser IS’ strategiske kommunikasjon ut i dag?

man. 12 jun. 2017
Event
Time: 11:30 Europe/Oslo
Location: NUPI

Lunsjseminar: Al-Qaida i Afghanistan - et alternativt perspektiv

Konsortium for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet har gleden av å ønske Anne Stenersen velkommen for å snakke om sin nye bok som gir et annet perspektiv på al-Qaida.

man. 17 apr. 2017
Event
Time: 10:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Mokhtar Belmokhtar: en jihadists overlevelsesguide til Sahel

Med utgangspunkt i det vi vet og det vi tror vi vet om livet til Mokhtar Belmokhtar vil seniorforsker Morten Bøås presentere det historiske bakteppet for det som nå skjer i Sahelområdet.