Hopp til innhold
NUPI skole

Diplomati

title

Diplomati

tags

Diplomati

tags_migration

Diplomati

old_description

description

Diplomatiet håndterer forholdet land i mellom, og er kjennetegnet ved at kontakt skjer mellom sertifiserte representanter og at det ikke brukes makt i stor skala.

En diplomat er en som er utnevnt til å representere et lands regjering i forholdet til andre land, som for eksempel en ambassadør. Forståelse av diplomati er avgjørende for forståelse av statssystemet. Dette er fordi det er først og fremst diplomater som gjør grunnarbeidet i internasjonal politikk. I studiet av diplomati ser vi på fremveksten av diplomatiske institusjoner slik som sendebud, diplomatiske korps og utenriksdepartementer. Vi gjør også studier av diplomatiske praksiser som for eksempel informasjonsinnhenting, rapportering og forhandlinger.  

Aktuelle forskningsspørsmål innen diplomati kan være:

  • Hva slags mennesker blir diplomater?
  • Hvordan trenes diplomater og hvordan arbeider de?
  • Hvordan er forholdet mellom diplomati og andre internasjonale institusjoner som folkerett?