Sikkerhetspolitikk handler om å sikre et lands selvbestemmelsesrett og politisk handlefrihet.

En viktig del av sikkerhetspolitikken går ut på å forebygge og håndtere kriser, og å utforme varige og stabile løsninger på konflikter. NUPI studerer et bredt spekter av både globale og nasjonale sikkerhetsspørsmål. I tillegg til å studere krisehåndtering og krigføring, forsker vi blant annet på terrorisme og organisert kriminalitet, politisk vold og ikke-statlige væpnede aktører. Vi er også særlig opptatt av internasjonale sikkerhetsorganisasjoner som NATO, EU og FN

Spørsmålene vi ønsker å besvare er blant annet:

  • Hvordan kan vi best håndtere dagens og fremtidige kriser og kriger?
  • Hvilke trusler vi stå overfor i årene som kommer?
  • Hvem blir de nye aktørene på den sikkerhetspolitiske arenaen?