Hopp til innhold
NUPI skole

Pandemier

title

Pandemier

tags

Pandemier

tags_migration

Pandemier

old_description

description

Pandemier er store globale kriser som kan få store innvirkninger på internasjonal politikk. Det er helsekriser, men også dype økonomiske kriser, som igjen kan føre til sosiale og politiske kriser.

Covid-19 er et aktuelt eksempel som reiser en rekke spørsmål om internasjonalt samarbeid, og på hvilken måte stater er avhengige av hverandre. Effektene varierer mellom regioner og land, men dersom krisen rammer de minst utviklede landene kan de humanitære lidelsene bli svært store. Det er selvsagt usikkerhet rundt virkningene av krisen, og vil være avhengig av hvor dyp og langvarig krisen blir, og hvordan den håndteres.