Hopp til innhold
NUPI skole

Internasjonal økonomi

title

Internasjonal økonomi

tags

Internasjonal økonomi

tags_migration

Internasjonal økonomi

old_description

description

Internasjonal økonomi tar for seg økonomisk samkvem mellom land. Hvorfor handler land med hverandre eller investerer på tvers av landegrenser?

De siste tiårene har vi opplevd stadig tettere økonomiske bånd mellom land. Internasjonal handel og kapitalbevegelser har vokst enormt. Sentralt i dette forskningsfeltet står forståelse av bevegelser over landegrensene; av varer, tjenester, kapital, teknologi og arbeidskraft. Slike bevegelser kan ha ulike økonomiske konsekvenser for ulike land. Faktorer som kan spille en rolle er geografi, inntektsnivå og -fordeling, institusjoner og styresett, eller tilgang på produksjonsfaktorer som naturressurser, kapital og ulike typer arbeidskraft.

Spørsmål man forsøker å finne svar på i internasjonal økonomi er for eksempel:

  • Hva bestemmer internasjonale handels- og kapitalstrømmer?
  • Hva kan politikerne gjøre, både nasjonalt og internasjonalt for å påvirke handels- og kapitalstrømmene?
  • Hva er konsekvensene av økonomisk globalisering?