Hopp til innhold
NUPI skole

Internasjonale organisasjoner

title

Internasjonale organisasjoner

tags

Internasjonale organisasjoner

tags_migration

Internasjonale organisasjoner

old_description

description

Stater, og spesielt de mektigste landene, dominerer i verdenspolitikken. Men hvordan jobber stater for å fremme sine interesser på den internasjonale arenaen?

Studiet av internasjonale organisasjoner og global styring tar for seg det mylderet av aktører som er involvert i å debattere og iverksette styringsmekanismer som går ut over statens grenser. Et kjernespørsmål er hvilke aktører som kan snakke og handle med autoritet på vegne av større grupper, og handle for å løse problemer som går utover nasjonale grenser. Mens staten fortsatt er den primære aktøren i verdenspolitikken, viser både historien og trender i nåtiden at ikke-statlige aktører er viktige, og har betydning for vår forståelse av hva stater gjør og hvordan de gjør det.

Aktuelle forskningsspørsmål innen dette feltet kan være:

  • Hvilken rolle spiller internasjonale organisasjoner som Verdensbanken i å forme staters innenrikspolitikk?
  • Når og hvordan kan ekspertgrupper og nettverk av interessegrupper lykkes i å påvirke innholdet i internasjonal politikk?