Alle nyheter

Publikasjoner fra NUPI

Alle publikasjoner

Hvor hender det?

NUPIs artikkelserie om internasjonal politikk
Hvor hender det? nr. 12 2017

CO2-trend: stabilisering – et steg i riktig retning

22. mai 2017
  • Ingjald Pilskog

Verden har fra og med 2013 til og med 2015 hatt en årlig økonomisk vekst på rundt 2,5 %. Til tross for dette viser karbonbudsjettet for 2016  at verdens totale utslipp av CO2 har vært nærmest stabilt den samme perioden. Dette gir håp om at en bærekraftig utvikling er mulig.

Forskere