Hvor hender det?

NUPIs artikkelserie om internasjonal politikk
Hvor hender det? nr. 13 2016

Tragedien Venezuela

22. aug. 2016
  • Arnt Stefansen

Endeløse køer av fortvilte mennesker foran supermarkedene. Sykehus der folk dør på grunn av mangel på medisiner. Plyndring av varetransporter og forretninger. Dette er Venezuela – 17 år etter at den tidligere fallskjermjegeren Hugo
Chavez ble president og startet sin «bolivarianske revolusjon». Den økonomiske situasjonen er katastrofal, og en undersøkelse (Datanalisis) viser at det nå er knapphet på 80 prosent av de viktigste matvarene i landet.

Forskere