Hopp til innholdet

Hopp til hovedmeny

Hopp til Søk

Hopp til sidemeny

NUPI
 
 

Norsk Utenrikspolitisk Institutt forsker på og formidler kunnskap om globale maktforhold, sikkerhetspolitikk, utviklingsspørsmål, internasjonal økonomi og norsk utenrikspolitikk.

Hvorfor og hvordan blir folk rekruttert til jihadistiske grupperinger – og burde vi legge mer vekt på kognitive eller kulturelle og emosjonelle forklaringsmodeller? Hvorfor angriper grupper, som har erklært troskap til al Qaeda’s globale jihad, lokale mål?


 

28/10-2014
In this seminar, Andreas Umland argues that the focus on such ideological constructs as Eurasianism, the Russian World (Russkii mir) or Civilizationism might be misleading when seeking to gain an adequate understanding of the determinants of Moscow’s expansionist policies.

29/10-2014
In this seminar, professor Steven Blockmans will talk about the EU's role in peacemaking.


23/10-2014
Sino-American Rivalries After the Plenum: New Zealand and Regional Responses2012-
This project will focus on synergies and challenges of the transition between peacekeeping and peacebuilding.

2012-2013
This proposed research will explore a number of topics that are directly relevant to the use of “soft power” by Norway in the Middle East.