• Norsk dårskap om Kina?

  20. juli 2017
  Var det galt av den norske regjeringen ikke å reise rettighetsfanen ved Liu Xiabos bortgang, spør Sverre Lodgaard i Dagsavisen.
 • Hva skal Forsvaret forsvare?

  20. juli 2017
  - Faren er stor for at vi bygger et forsvar som ikke er optimalt, og i verste fall irrelevant for de potensielle truslene vi står overfor, skriver Karsten Friis i DN.
 • Geopolitikk og fornybar energi

  13. juli 2017
  Ulf Sverdrup skriver i DN om hva et grønt skifte kan bety for geopolitikken.
Alle nyheter

Publikasjoner fra NUPI

Alle publikasjoner

Hvor hender det?

NUPIs artikkelserie om internasjonal politikk
Hvor hender det? nr. 12 2017

CO2-trend: stabilisering – et steg i riktig retning

22. mai 2017
 • Ingjald Pilskog

Verden har fra og med 2013 til og med 2015 hatt en årlig økonomisk vekst på rundt 2,5 %. Til tross for dette viser karbonbudsjettet for 2016  at verdens totale utslipp av CO2 har vært nærmest stabilt den samme perioden. Dette gir håp om at en bærekraftig utvikling er mulig.

Forskere