Alle nyheter

Publikasjoner fra NUPI

Alle publikasjoner

Hvor hender det?

NUPIs artikkelserie om internasjonal politikk
Hvor hender det? nr. 22 2017

Nobels fredspris 2017: Mot en atomvåpenfri verden?

Atommaktene er folkerettslig forpliktet til å arbeide for nedrustning, men nå planlegger de som om de har tenkt å beholde våpnene på ubestemt tid. Russland og de vestlige atommaktene moderniserer sine arsenaler og de asiatiske bygger ut sine. Samtidig jobber sivilsamfunn verden over for en atomvåpenfri verden. Søndag 10. desember mottok Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen Nobels fredspris.

Forskere