• Sammen for utvikling

  21. feb. 2017
  Bør utviklings- og utenrikspolitikken integreres for å nå målene for de to områdene? Og i så fall, hvordan? Nytt arbeidsnotat ser nærmere på en slik integrering.
 • Høythengende pris til NUPI-forsker

  19. feb. 2017
  Iver B. Neumann hedret med pris for forskningsinnsats på globaliseringsfeltet.
 • NUPI får ros i instituttevaluering

  15. feb. 2017
  NUPI får positiv omtale for relevant forsking og høg kvalitet i ei fersk evaluering av dei samfunnsvitskaplege forskingsinstitutta.
Alle nyheter

Publikasjoner fra NUPI

Alle publikasjoner

Hvor hender det?

NUPIs artikkelserie om internasjonal politikk
Hvor hender det? nr. 5 2017

Sør-Kaukasus – et politisk overblikk

Våren 2016 blusset den langvarige konflikten mellom Armenia og Aserbajdsjan opp igjen, i enklaven Nagorno-Karabakh. I 2016 varslet parlamentsvalget i Georgia europeiske politikere om at landet fortsatt ønsker medlemskap i EU og NATO.  I Aserbajdsjan la en demokratisk tvilsom folkeavstemning til rette for at Alijev-familien kan sitte ved makten i uoverskuelig framtid. Samtidig demonstrerte store folkemengder for regimeendring i Armenia. Beliggende i periferien av Europa, i skjæringspunktet mellom regionale stormakter, er både folk og stater avhengig av sikkerhet og stabilitet i Sør-Kaukasus. Hva er situasjonen i dag?

Forskere