Hvor hender det?

NUPIs artikkelserie om internasjonal politikk
Hvor hender det? nr. 10 2016

Hva betyr institusjoner for vekst og framgang?

4. mai 2016
  • Sven Røgeberg

Tankene og forklaringene er mange om hvorfor verden er så full av forskjeller og kontraster som den er. Erfaringer fra seinere år viser at det er vanskelig å drive nasjonsbygging og bygge stater utenfra f.eks. fra Vesten; slike forsøk har lett for å strande – nærmest uansett hvor velmente de er. Mye er derfor opp til det enkelte land selv.

Forskere