Hopp til innhold
NUPI skole
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Norges styring av kunnskapsrelasjoner med land utenfor sikkerhetspolitiske samarbeid

Norske myndigheter har i flere år tatt aktive grep for å styrke internasjonaliseringen av kunnskapssektoren. Dette gjelder også samarbeid med flere autoritære land som Kina og Russland, som ikke inngår i Norges sikkerhetspolitiske samarbeid. De seneste årene har vi imidlertid sett en klar dreining mot at spørsmål om nasjonal sikkerhet og statusen til liberale verdier blir mer aktualisert, også knyttet til kunnskapsrelasjoner. Vi ser det i form av både skarpere advarsler fra sikkerhetstjenestene, endringer i regelverk og nye retningslinjer for kunnskapssamarbeid med land som Kina og Russland. I denne artikkelen presenterer vi disse endringene og diskuterer mulige implikasjoner. Empirisk bygger vi på data fra spørreundersøkelser og intervju, samt en gjennomgang av dokumenter og mediesaker om aktuelle hendelser. Teoretisk støtter vi oss på forklaringer med bakgrunn i geopolitikk- og sikkerhetiseringslitteraturen. Vi argumenterer for at tiltak som blir gjort for å beskytte nasjonal sikkerhet og liberale verdier, også kan begrense den frie forskningens handlingsrom og dermed endre rammene for akademisk frihet, spesielt for aktiviteter med tilknytning til aktører fra ikke-allierte land. For å unngå overdrevent strenge rammer, bør forskere og deres institusjoner aktivt vise og kommunisere hvordan de jobber med ansvarlighet i sine kunnskapsrelasjoner. Det gjelder ikke minst i situasjoner der etiske og sikkerhetsrelaterte utfordringer framstår som åpenbare.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Globalisering
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Asia
 • Sikkerhetspolitikk
 • Globalisering
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Asia
Arrangement
10:00 - 11:30
NUPI
Norsk
Donald Tusk og Jonas Gahr Støre Norge Polen Norway Poland Foto NTB 169.png
Arrangement
10:00 - 11:30
NUPI
Norsk
7. jun. 2024
Arrangement
10:00 - 11:30
NUPI
Norsk

Polen og Norge i et geopolitisk landskap i endring

Hvilke sikkerhetsrelaterte utfordringer, risikoer og trusler møter Polen og Norge i sine strategiske områder etter at Russland invaderte Ukraina? Og hvordan påvirker invasjonen oppfatningen av sikkerhet i de to landene?

Publikasjoner
Publikasjoner

Innledning. Norden og kunnskapssamarbeid med autoritære og ikke-allierte stater: betinget åpenhet med skjerpede krav til beskyttelse

Betingelsene for internasjonal kunnskapsproduksjon og internasjonalt kunnskapssamarbeid er i endring. Det som lenge har vært et samfunnsområde preget av særlig liberale og åpne praksiser, er nå gjenstand for skjerpet oppmerksomhet om beskyttelse av nasjonal sikkerhet og akademisk frihet. Utvikling relatert til Kina spesielt, men også Russland og andre autoritære stater med kunnskapsrelaterte ambisjoner, har fått varsellampene til å blinke i mange liberale demokratier. Det gjelder også i Norden. I dette fokusnummeret studerer vi hvordan og hvorfor strengere og mer restriktive betingelser knyttet til internasjonalt kunnskapssamarbeid vokser frem i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Vi er opptatt av å problematisere og forklare hva som skjer når sterkere sikkerhets- og beskyttelseshensyn møter liberale normer som akademisk frihet.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Globalisering
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Asia
 • Norden
 • Sikkerhetspolitikk
 • Globalisering
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Asia
 • Norden
Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

Fredsforhandlinger i Ukraina nå er både urealistisk og farlig

Leonid Ragozin overvurderer Russlands oppriktighet, samtidig som han ikke anerkjenner ukrainernes vilje i konflikten, skriver Karsten Friis og Ole Martin Stormoen.
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Konflikt
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Verden vil til Arktis – hva vil vi?

Denne rapporten er et sammendrag av Utenriksdepartementets Respons-konferanse som ble avholdt i samarbeid med UiT den 13. mai 2024. Konferansen startet med åpningsinnlegg fra UiT-rektor Dag Rune Olsen og Tromsøs ordfører Gunnar Wilhelmsen, samt en tale fra Utenriksminister Espen Barth Eide. Etter dette fulgte tre bolker med talere som ga ulike analyser av og innspill til norsk utenrikspolitikk. I del 1 – Arktis møter verden – deltok Camilla Brekke, Stian Bones, Morten Høglund, Gunn-Britt Retter, Luna Drecker, Gøril Johansen og Odd Emil Ingebrigtsen. I del 2 – Russland i ny arktisk sikkerhetspolitisk kontekst – innledet statssekretær Eivind Vad Petersson fra Utenriksdepartementet. Deretter bidro Kari Aga Myklebost, Arild Moe, Julie Wilhelmsen, Hans-Jacob Bønå og Terje Aunevik med analyser. Siste bolk – Samarbeid i nord – militært og sivilt – ble åpnet med innlegg fra statssekretær i kommunal- og distriktsdepartementet Sigrun Wiggen Prestbakmo og Sjef Hæren, Generalmajor Lars S. Lervik. Deretter deltok Carina Sammeli, Dan Koivulaasko, Gunnhild Hoogensen Gjørv, Nils-Ole Foshaug, Njord Wegge og Petter Bjørkli i debatt, før Utenriksministeren avrundet seminaret med å svare på spørsmål fra publikum. Moderator for dagen var Jan-Gunnar Winther. Resten av denne rapporten er en sammenstilling av de viktigste budskapene som ble fremført i seminarets ulike bolker.

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
r8.PNG
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
Anni Roth Hjermann
Forskere

Anni Roth Hjermann

Forsker

Anni Roth Hjermann tar en doktorgrad ved University of Cambridge, hvor hun arbeider med en monografi med arbeidstittelen The global politics of sc...

 • Security policy
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • Nationalism
 • Governance
 • Historical IR
 • Security policy
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • Nationalism
 • Governance
 • Historical IR
Publikasjoner
Publikasjoner
Kronikk

Maktkritikkens nødvendighet

I denne kronikken skriver Minda Holm om akademisk selvsensur når det gjelder Israel og Palestina, og om behovet for at akademikere kommer mer på banen. Tiden for kritisk diskusjon om norsk Israel-Palestina-politikk var overmoden før 7. oktober. Nå er behovet prekært.

 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Humanitære spørsmål
 • Konflikt
Skjermbilde 2024-05-23 kl. 14.27.51.png
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Humanitære spørsmål
 • Konflikt
Publikasjoner
Publikasjoner
Kronikk

Vi forstår ikke verden ved å dele den inn i Vesten mot resten

I denne kronikken skriver Minda Holm om debatter om ‘verdensorden’ i krise, og hvordan disse begrepene er tett vevd inn i ideologiske verdivurderinger. Generelt er vi på vei inn i verden der det vil være betydelig mer omstridt hvem som besitter normativ autoritet: Det er mer uklart hvilke verdier som gjelder, hvem som har troverdighet, og hvorfor det betyr noe. Gaza har vært en grotesk påminnelse om at den normative verdikrisen også er vestens skyld.

 • Utenrikspolitikk
 • Styring
Skjermbilde 2024-05-23 kl. 14.23.21.png
 • Utenrikspolitikk
 • Styring
Publikasjoner
Publikasjoner
Kronikk

Vestens idealiserte selvbilde ligger begravd i Gaza

I denne kronikken skriver Minda Holm om at vestlige stater burde gjøre langt mer for å stoppe lidelsene i Gaza. Det handler også om langsiktig strategi: Hvordan best sikre en verden der autoritær statsmakt ikke får utfolde seg fritt og tøylesløst.

 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Humanitære spørsmål
 • Konflikt
Skjermbilde 2024-05-23 kl. 14.17.58.png
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Humanitære spørsmål
 • Konflikt
Publikasjoner
Publikasjoner
Kronikk

Der politikerne tier, reiser folket seg opp

I denne kronikken skriver Minda Holm om vestlig stillhet og dobbeltmoral overfor Israel, og hvordan stillheten undergraver de verdiene man ønsker å fremme i global politikk. Nettopp fordi vestlige stater har brukt så mye krefter på å fremme verdier, og å framstille seg selv som et verdifellesskap gjennom både EU og Nato, har stillheten når det gjelder Gaza vært så særskilt merkbar – og skadelig.

 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Humanitære spørsmål
 • Konflikt
Skjermbilde 2024-05-23 kl. 14.12.17.png
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Humanitære spørsmål
 • Konflikt
1 - 10 av 4799 oppføringer