Niels Nagelhus Schia

Seniorforsker

Niels Nagelhus Schia er seniorforsker ved NUPI hvor han over flere år har fordypet seg i spørsmål som omhandler internasjonale organisasjoner, fredsbygging og institusjonsbygging.

Schia har lang erfaring i å planlegge og utføre forskningsoppdrag. Disse oppdragene har gjerne handlet om internasjonale organisasjoners rolle i fredsbyggingsprosesser, global governance, samarbeidsprosesser i internasjonalpolitikk, diplomacy og transnasjonale prosesser relatert til post-konflikt situasjoner. Schia er utdannet sosialantropolog med en doktorgrad fra Universitetet i Oslo og har bred feltarbeidserfaring fra internasjonale organisasjoner og Afrika. Et hovedfokus i hans forskning er fokuset på globale koblinger til mer lokale og nasjonale spørsmål og prosesser.
 
I tilknytning til sin forskning har Schia organisert en rekke seminarer og konferanser internasjonalt og nasjonalt. I dette arbeidet har han hatt utstrakt kontakt med akademiske miljøer samt fagmiljøer og er vant til å jobbe i skjæringspunktet mellom akademisk og anvendt forskning.
 
Schia har publisert sin forskning i internasjonale og nasjonale tidsskrifter som International Peacekeeping, Journal of International Relations and Development og Political and Legal Anthropology. Han har mottatt ulike forskningsstipend blant annet fra Fulbright og Norges forskningsråd. Siden har han også påtatt seg verv som styremedlem i Fulbrights Alumni gruppe og fra 2014 har han ledet den vitenskapelige komiteen som tildeler Fulbrights årlige forskningspris. 
 
For tiden jobber Schia med forskningsprosjekter som omhandler cybersikkerhet, med fokus på kapasitetsbygging i utviklingsland, samt spørsmål som omhandler styring av internett, og internasjonalt samarbeid mellom stater og private aktører knyttet til det digitale rom.

Fra og med januar 2017 er han medredaktør for Internasjonal Politikk, det ledende skandinaviskspråklige fagtidsskriftet innenfor internasjonale studier, sammen med Benjamin de Carvalho og Minda Holm. Han er også programleder for NUPIs forskningsprogram Cyber Security Forum.