Hvor hender det? nr. 3 2018

Kan EU erstatte NATO?

Siden Storbritannias brexit og valget av Donald Trump i USA har EU vist økt interesse for å samarbeide innfor forsvars- og sikkerhetspolitikken. Land som Kina og Russland...