Bildet viser Hong Kongs skyline Kevin Jaako/Creative Commons/CC BY-NC 2.0
Forskningssenter:

NUPIs forskningssenter på Europa-Asia

NEAR

2014 (Pågående)

NUPIs forskningssenter på Europa-Asia (NEAR) ble formelt etablert i 2015, og gjenspeiler Europas økende interesse for politiske, økonomiske og strategiske spørsmål i Øst-, sørøst- og Sør-Asia.

Senterets mål er å studere asiatisk politikk, herunder innenriks- og utenriks-, som reflekterer regionale policy-spørsmål med betydelig relevans for Norge og Europa. NEAR skal være en hovedkilde til policy-relevant forskning og ekspertise på Asia og stillehavsregionen for norsk offentlighet, såvel som privat og offentlig sektor. NEAR bringer sammen forskningserfaring fra flere felt i komparative studier og studier av utenrikspolitikk relatert til asiatisk politikk, økonomi, sikkerhet og diplomati.

Aktuell forskning organisert under NEAR er blant annet forholdet mellom Russlands fjerne østen og Øst-Asia (Kina og Japan), Europas «vending» mot Asia i lys av Kinas fremvekst som stormakt og pågående spørsmål om EUs utenrikspolitiske utvikling, asiatiske aktører i arktisk utvikling og institusjonsbygging, maritim sikkerhet i Øst-Asia og overgangsregjeringen i Myanmar etter valget i 2015. Vi forsker også på tema knyttet til politisk økonomi i India og europeiske bidrag til den Sør-Asias politiske økonomi.

Kina og India er veldig synlige  i NEAR-porteføljen, men gruppen har også et aktivt kontaktnett i andre land i regionen, særlig i Japan, Myanmar, Singapore, Sør-Korea, Vietnam og Sør-Stillehavet. Pågående forskning omfatter blant annet komparative studier av utvikling av velferdsstater og den nordiske modellen, frihandel, styring og kompatativ fredsbygging.

Forskerne i NEAR har bred forskningserfaring og har utdanningsbakgrunn fra økonomi, internasjonale forhold, statsvitenskap og strategiske studier, samt språkkunnskaper i blant annet fransk, hindi, japansk, mandarin og thai.

Les mer om NUPIs Asia-forskning på temasiden vår om Asia. NUPI har en egen seminarserie om Kina og Norden. Les mer om den her.

Nyheter

Publikasjoner

Prosjekter