Hopp til innhold
NUPI skole
Foto: Wikimedia Commons

Senter

NUPI senter for europastudier

Temaer

 • Sikkerhetspolitikk
 • Økonomisk vekst
 • Handel
 • Regional integrasjon
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU

Senterkoordinator

Pernille Rieker
Forsker I

NUPI senter for europastudier (NSE) tar sikte på å være en kilde til policy-relevant forskning og ekspertise på EU og europaspørsmål.

NUPI samarbeider med mange ulike europaforskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

NUPI er medlem av det europeiske europaforskningsnettverket TEPSA.

For mer informasjon om våre aktiviteter og publikasjoner, ta en titt på prosjektsidene.

Pågående prosjekter:

Avsluttede prosjekter:

Senteret har også en egen seminarserie som nå er blitt en integrert del av prosjektet Norge og EU mot 2030. (Seminarer fra 2020-2022 kan ses i arkivet her).

EUs historie kort forklart:

Vil du vite mer om EU? Se disse korte korte videoene fra TEPSA:

Aktuelt

Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

NUPI PODCAST: The world stage

What is happening in the world right now? In this podcast produced by the Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) we'll take a closer look at events taking place around the globe. Here you will find conversations, seminars and lectures on different international topics. We hope you'll learn something new!
 • Utenrikspolitikk

Prosjekter

Forskningsprosjekt
2019 - 2023 (Avsluttet)

Preventing Violent Extremism in the Balkans and the MENA: Strengthening Resilience in Enabling Environments (PREVEX)

Det overordnede målet med PREVEX er å foreslå mer finjusterte og effektive tilnærminger til å forhindre voldelig ekstremisme gjennom å styrke ulike samfunns motstandsdyktighet....

 • Terrorisme og ekstremisme
 • Europa
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Konflikt
 • Styring
 • EU
 • Komparativ metode
 • Terrorisme og ekstremisme
 • Europa
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Konflikt
 • Styring
 • EU
 • Komparativ metode
Bildet viser EU-flagg
Forskningsprosjekt
2018 - 2021 (Avsluttet)

Balancing between integration and autonomy. Understanding the drivers and mechanisms of EU's foreign, security and defense policy (EUFLEX)

EUFLEX studerer både hvordan EU, medlemsstatene og assosierte stater, som Norge, balanserer mellom hensynet til å ivareta nasjonal selvbestemmelse (autonomi) på den ene siden, og lojalitet til selve E...

 • Sikkerhetspolitikk
 • Regional integrasjon
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Styring
 • EU
 • Sikkerhetspolitikk
 • Regional integrasjon
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Styring
 • EU
Forskningsprosjekt
2018 - 2021 (Avsluttet)

EU Integration and Differentiation for Effectiveness and Accountability (EU IDEA)

EU IDEA har et tredelt mål, nemlig å gjøre nybrottsarbeid på feltet differensiert integrasjon med hensyn til konseptuell tilnærming, policy og nettverk....

 • Sikkerhetspolitikk
 • Regional integrasjon
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU
 • Sikkerhetspolitikk
 • Regional integrasjon
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU
Seminarserie
2015 - 2022 (Avsluttet)

Norge møter Europa

Europa er i stadig endring. Ettersom Norge er en del av Europa og tett sammenvevd med EU så vil økonomiske, og politiske endringer på kontinentet ha store virkninger for landet....

 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU
Forskningsprosjekt
2014 - 2017 (Avsluttet)

Europe in transition – Small states and Europe in an age of global shifts (EUNOR)

Hvilken betydning har EU for små stater i dagens Europa?...

 • Regional integrasjon
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • EU
 • Regional integrasjon
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • EU
Forskningsprosjekt
2015 - 2022 (Avsluttet)

Community-based policing and post-conflict police reform (ICT4COP)

Dette forskningsprosjektet vil bidra til mer kunnskap om de sosiale, kulturelle, juridiske og etiske dimensjonene i 'community-based' politiarbeid i tidlifere konfliktområder....

 • Utviklingspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Asia
 • Sør- og Mellom-Amerika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU
 • Utviklingspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Asia
 • Sør- og Mellom-Amerika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU
Forskningsprosjekt
2016 - 2019 (Avsluttet)

Nordiske svar på geopolitiske utfordringer (GEONOR)

Hvilke utenrikspolitiske verktøy har de nordiske lands regjeringer, når de nå står overfor en ny og mer utfordrende geopolitisk situasjon?...

 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Norden
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU
 • FN
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Norden
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU
 • FN
Research Project
2015 - 2019 (Avsluttet)

Good intentions, mixed results – A conflict sensitive unpacking of the EU comprehensive approach to conflict and crisis mechanisms (EUNPACK)

The EUNPACK project unpacks EU crisis response mechanisms, with the aim to increase their conflict sensitivity and efficiency....

 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Asia
 • Konflikt
 • EU
 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Asia
 • Konflikt
 • EU

Temaer

 • Sikkerhetspolitikk
 • Økonomisk vekst
 • Handel
 • Regional integrasjon
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU

Senterkoordinator

Pernille Rieker
Forsker I