Studien er gjort på oppdrag fra Integreringsavdelingen i Kunnskapsdepartementet og har hatt som mål å utforske ungdommers opplevelse av ekstremisme i Norge i dag, fremtidige voldstrusler fra ekstreme ideologiske retninger og deres vurderinger av tiltak og virkemidler i forebygging av dette. Totalt 2588 norske ungdommer fra hele landet deltok i studien.

Tore Bjørgo vil innlede presentasjonen og fungere som ordstyrer.

Avdelingsdirektør Toril Melander Stene i Integreringsavdelingen (Arbeids- og Inkluderingsdepartementet) vil kommentere funn fra rapporten.

Håvard Haugstvedt jobber som forsker på Senter for Ekstremismeforskning (C-REX) ved Universitetet i Oslo. Haugstvedt fullførte doktorgraden sin ved Universitetet i Stavanger i 2021, der han forsket på norske sosialarbeideres erfaringer med å forebygge voldelig ekstremisme.

Tore Bjørgo er professor og senterleder ved C-REX og professor II ved Politihøgskolen. Bjørgo har forsket på høyreekstremisme og forebygging av ekstremisme og kriminalitet i over 30 år og har publisert en rekke bøker, rapporter og vitenskapelige artikler på temaet.