Skip to content
NUPI skole

Diplomacy and foreign policy

What are the key questions related to diplomacy and foreign policy?
Event
09:00 - 10:00
NUPI
Engelsk
Event
09:00 - 10:00
NUPI
Engelsk
18. Jun 2024
Event
09:00 - 10:00
NUPI
Engelsk

Breakfast seminar: USA and geopolitics

Kenneth R. Weinstein will give us insight into US foreign policy and geopolitics at this seminar.

Articles
News
Articles
News

Zooming in on the U.S.

In June, we offer three events focusing on the U.S. The topics include American foreign policy and relations with several other countries, geopolitics, the US election, and global security.
 • Security policy
 • International economics
 • Trade
 • Globalisation
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Asia
 • North America
 • Governance
The image shows the flag of the USA in front of the White House, which is seen further in the distance
Publications
Publications
Scientific article

Norway’s handling of knowledge relations with states outside its security cooperation

Norwegian authorities have for several years actively promoted internationalization of the knowledge sector. This includes collaboration with authoritarian countries such as China and Russia, which are not part of Norway’s security cooperation. However, in the last few years, we have seen a clear turn towards questions of national security and the status of liberal norms garnering more attention, also with consideration to knowledge relations. We observe this in sharper warnings from the security services, revised legislation and regulations and new guidelines for knowledge collaboration with countries such as China and Russia. In this article we study these changes and discuss their possible implications. Empirically, we build on survey and interview data, and we examine policy documents and media reports on relevant incidents. In terms of theory, we draw on explanations grounded in the geopolitics and securitization literature. We argue that measures that are introduced to protect national security and liberal norms may also limit the operational space for independent research and thus change the parameters for academic freedom, especially in relation to activities with connection to actors from non-allied states. To avoid unnecessarily restrictive conditions, researchers and their institutions should actively demonstrate and communicate how they work to ensure responsibility in their knowledge relations. This is especially important in situations where ethical and security-related challenges are obvious.

 • Security policy
 • Globalisation
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • Asia
 • Security policy
 • Globalisation
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • Asia
Publications
Publications

Nordic countries and knowledge collaboration with authoritarian non-allied states: conditional openness with stronger demands for protection

The conditions surrounding international knowledge production and collaboration are changing. What has long remained a field characterized by overtly liberal and open practices is now subject to more scrutiny with regards to protecting national security and academic freedom. Developments concerning China especially, but also Russia, and other authoritarian states with knowledge-related ambitions have alerted authorities in many liberal, democratic states. This is the case in the Nordic region, too. In this focus edition, we study why and how stricter conditions for international knowledge collaboration are emerging in Norway, Sweden, Denmark and Finland. We are especially interested in problematizing and explaining what happens when stronger security concerns and calls for protection meet liberal norms, including academic freedom.

 • Security policy
 • Globalisation
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • Asia
 • The Nordic countries
 • Security policy
 • Globalisation
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • Asia
 • The Nordic countries
Publications
Publications
Report

Verden vil til Arktis – hva vil vi?

Denne rapporten er et sammendrag av Utenriksdepartementets Respons-konferanse som ble avholdt i samarbeid med UiT den 13. mai 2024. Konferansen startet med åpningsinnlegg fra UiT-rektor Dag Rune Olsen og Tromsøs ordfører Gunnar Wilhelmsen, samt en tale fra Utenriksminister Espen Barth Eide. Etter dette fulgte tre bolker med talere som ga ulike analyser av og innspill til norsk utenrikspolitikk. I del 1 – Arktis møter verden – deltok Camilla Brekke, Stian Bones, Morten Høglund, Gunn-Britt Retter, Luna Drecker, Gøril Johansen og Odd Emil Ingebrigtsen. I del 2 – Russland i ny arktisk sikkerhetspolitisk kontekst – innledet statssekretær Eivind Vad Petersson fra Utenriksdepartementet. Deretter bidro Kari Aga Myklebost, Arild Moe, Julie Wilhelmsen, Hans-Jacob Bønå og Terje Aunevik med analyser. Siste bolk – Samarbeid i nord – militært og sivilt – ble åpnet med innlegg fra statssekretær i kommunal- og distriktsdepartementet Sigrun Wiggen Prestbakmo og Sjef Hæren, Generalmajor Lars S. Lervik. Deretter deltok Carina Sammeli, Dan Koivulaasko, Gunnhild Hoogensen Gjørv, Nils-Ole Foshaug, Njord Wegge og Petter Bjørkli i debatt, før Utenriksministeren avrundet seminaret med å svare på spørsmål fra publikum. Moderator for dagen var Jan-Gunnar Winther. Resten av denne rapporten er en sammenstilling av de viktigste budskapene som ble fremført i seminarets ulike bolker.

 • Defence
 • Security policy
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • The Arctic
r8.PNG
 • Defence
 • Security policy
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • The Arctic
Anni Roth Hjermann
Researchers

Anni Roth Hjermann

Researcher

Anni Roth Hjermann is a PhD fellow at the University of Cambridge, where she is working on a monograph provisionally entitled The global politics...

 • Security policy
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • Nationalism
 • Governance
 • Historical IR
 • Security policy
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • Nationalism
 • Governance
 • Historical IR
Publications
Publications
Op-ed

Vi forstår ikke verden ved å dele den inn i Vesten mot resten

This op-ed is in Norwegian.

 • Foreign policy
 • Governance
Skjermbilde 2024-05-23 kl. 14.23.21.png
 • Foreign policy
 • Governance
Publications
Publications

Utenrikspolitikk for et konkurransedyktig norsk næringsliv

Dette notatet er et sammendrag av RESPONS-prosjektets konferanse i Stavanger den 20. mars 2024. Vertskapet var Universitetet i Stavanger (UiS), i samarbeid med Næringsforeningen i Stavangerregionen, NHO Rogaland, Innovasjon Norge, Offshore Northern Seas (ONS), Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) og Utenriksdepartementet.

 • Security policy
 • International economics
 • Economic growth
 • Trade
 • Foreign policy
 • Climate
 • Energy
R7.PNG
 • Security policy
 • International economics
 • Economic growth
 • Trade
 • Foreign policy
 • Climate
 • Energy
Publications
Publications
Report

Global orden og demokratiske verdier i en tid med maktforskyvning og stormaktrivalisering

Dette notatet er et sammendrag av Utenriksdepartementets Respons-konferanse som ble avholdt i Universitetsaulaen ved Universitetet i Bergen den 13. februar 2024. Konferansen hadde et program som inneholdt åpningsinnlegg fra UiB-rektor Margareth Hagen og utenriksminister Espen Barth Eide og tre påfølgende programposter. I den første ga Kyle Marquardt, Jonas Linde og Sirianne Dahlum en forskningsbasert innføring i status for demokratiet som styreform nasjonalt og internasjonalt. Deretter deltok fem UiB-forskere i et panel som diskuterte hvilke utviklingstrekk som legger press på demokratiet og den rettstyrte globale ordenen, samt hvordan utfordringene kan imøtekommes. Disse forskerne var Rune Jansen-Hagen, Marry-Anne Karlsen, Esperanza Diaz, Liliia Oprysk og Eirik Holmøyvik. Dagens siste panel var også et forskertungt panel som satte Norges mulige rolle i å støtte opp om demokratiet globalt i sentrum. Der deltok Berkay Alica, Leiv Marsteintredet, Carlo Koos, Julia Christine Marinaccio og Gunnar Grendstad. Siri Kleiven Strøm var moderator gjennom hele dagen.

 • Foreign policy
 • Governance
R6.PNG
 • Foreign policy
 • Governance
Publications
Publications
Report

Klima, miljø, energi og teknologi

Dette notatet er et sammendrag av RESPONS-prosjektet heldagskonferanse på NTNU i Trondheim 15. november 2023.

 • Foreign policy
 • Climate
 • Energy
R5.PNG
 • Foreign policy
 • Climate
 • Energy
1 - 10 of 1160 items