Skip to content
NUPI skole
160622-Green-transition-eu.png

Event

Webinar: Europe’s green transition – Opportunities and barriers for EU-Norway cooperation

To what extent Norway is an important element of the Commission’s vision of transition under the EGD, in which sectors beyond oil and gas are Norway’s contributions expected and welcome, and what obstacles to this partnership exist due to its non-member status?
16 June 2022
12:00 Europe/Oslo
Language: English
Microsoft Teams
Seminar

Themes

 • Foreign policy
 • Europe
 • Climate
 • Energy
 • The EU
 • English
 • Seminar
 • Digital

In December 2019, the European Commission presented the European Green Deal, which has since been operationalized in detail and in July 2021 followed by a set of proposals jointly known as the FitFor55 package. The European Green Deal is not only a new chapter in the EU’s efforts to maintain a leading global role in climate action – it is the most comprehensive sustainability strategy the Union has ever created, cutting across issue areas and coupling sectors that were previously not held against environmental and climate benchmarks. 

However, the COVID pandemic and Russia’s invasion of Ukraine which sparked a chain of crises in different areas, demonstrate how difficult the implementation of such an ambitious strategy will be. Consequently, questions about Europe’s “strategic autonomy”, once discussed in the security sector, are now also posed in the context of the green transition. 
Norway’s place in ambitious endeavor is important but also unclear. The day before Russia’s invasion of Ukraine, the Norwegian Prime Minister and the head of the European Commission announced the EU-Norway Green Alliance initiative. A partnership with Norway is also mentioned in the recent communication on EU’s external energy engagement.

To what extent Norway is an important element of the Commission’s vision of transition under the EGD, in which sectors beyond oil and gas are Norway’s contributions expected and welcome, and what obstacles to this partnership exist due to its non-member status – these are some of the themes we would like to discuss at this webinar. 

The webinar will take place on Microsoft Teams. You can follow the live stream here - registration not necessary.

The event is organized under the research project Norway-EU by 2030 and NUPI Climate and Enegery Seminar Series. 

Speakers

Olav Berg
Officer, Internal market division, EFTA
Catherine Banet
Associate professor, Scandinavian Institute of Maritime Law, University of Oslo
Fabien Porcher
DG CLIMA, European Commission

Related publications

Publications

EUs grønne giv – implikasjoner for norsk europapolitikk

EU lanserte mot slutten av 2019 European Green Deal. Dette er en klimastrategi for å nå målene i Parisavtalen, men også en økonomisk vekststrategi, og forventes å definere EUs sentrale prioriteringer i årene fremover. Hvordan vil dette påvirke Norge, og norsk europapolitikk? En ny NUPI-rapport, forsøker å gi svar. Norge er tett koblet til EU via EØS avtalen og en lang rekke andre avtaler, herunder Klimaavtalen som definerer rammene for norsk klimapolitikk frem mot 2030. Når EU endrer sine mål og sin virkemåte, så vil dette også påvirke Norge i stor grad. Noen sentrale observasjoner i rapporten er at: • Det er en spenning i Norge mellom energipolitikken i form av fortsatt olje- og gassproduksjon, på den ene siden, og ambisiøse klimamål, på den andre. EUs grønne giv løfter klimapolitikken til politikkens elitedivisjon og kan gjøre det mer krevende å håndtere denne spenningen. Tradisjonelle allierte i EU - som Sverige og Danmark - har f.eks et annet syn på gass som del av løsningen enn det Norge har. • Grønn Giv innebærer at EU utvikler nye regler med potensielt stor betydning for Norge, men det forvaltningsmessige oppsettet for vurdering og håndtering av nye EU regler i Norge er ikke tilpasset en slik økning i volumet på nye regler. • Grønn giv er "sektorovergripende" og trekker EU Kommisjonen i retning av større integrasjon på tvers av ulike saksfelt. Norsk forvaltning er imidlertid definert av et sektor-prinsipp. Dette innebærer en betydelig økning av behovet for koordinering på tvers av ulike departementer og etater i Norge. • Fordi Norge står utenfor EU, har Norge størst mulighet til å påvirke innretting på nye regler og tiltak tidlig i prosessen, gjennom deltakelse i ekspertgrupper i en forberedende fase. Tempoet og omfanget av nye regler som nå utarbeides gjør dette arbeidet krevende. • Grønn giv innebærer en serie med endringer som potensielt griper inn i eksisterende konfliktlinjer i norsk politikk knyttet til EØS og suverenitetsavståelse. • Det er behov for økt kunnskap og dialog mellom forvaltningen, næringslivet, akademia og sivilt samfunn om hvilke muligheter og utfordringer EUs grønne giv innebærer. Et "grønn giv forum" kan være nyttig for å sikre at ulike norske aktører utnytter de muligheter som ligger i EUs grønne giv. • Grønn giv viser at EØS avtalen har sine begrensninger som det sentrale tilkoblingspunktet til EU. En mer institusjonalisert dialog på øverste politiske nivå mellom Norge og EU vil kunne bidra til å bøte på disse utfordringene. Rapporten er finansiert av Utenriksdepartementet.

 • Diplomacy and foreign policy
 • Foreign policy
 • Regions
 • Europe
 • Natural resources and climate
 • Climate
 • Global governance
 • The EU
EUs-groenne-giv_large.png
 • Diplomacy and foreign policy
 • Foreign policy
 • Regions
 • Europe
 • Natural resources and climate
 • Climate
 • Global governance
 • The EU

Related projects

Center

NUPI Centre for European Studies (NCE)

 • Security policy
 • Economic growth
 • Trade
 • Regional integration
 • Foreign policy
 • Europe
 • International organizations
 • The EU
 • Security policy
 • Economic growth
 • Trade
 • Regional integration
 • Foreign policy
 • Europe
 • International organizations
 • The EU
Norge og EU grafikk 169 Foto Shutterstock.jpg
Research project
2022 - 2024 (Ongoing)

Norway and the EU towards 2030

This project takes a closer look at developments on key areas in the relationship between Norway and the EU towards 2030....

 • Defence
 • Security policy
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Nordic countries
 • Climate
 • Governance
 • The EU
 • Defence
 • Security policy
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Nordic countries
 • Climate
 • Governance
 • The EU
16 June 2022
12:00 Europe/Oslo
Language: English
Microsoft Teams
Seminar

Themes

 • Foreign policy
 • Europe
 • Climate
 • Energy
 • The EU
 • English
 • Seminar
 • Digital