Skip to content
NUPI skole

Scientific article

Published:

Digitale trusler blir kinkig for Norge i Sikkerhetsrådet

Summary:

(Op-ed in Norwegian): De fleste land rangerer trusler via det digitale rom som en av de største utfordringene for det 21. århundret. På tross av dette har tematikken knapt vært nevnt i FNs sikkerhetsråd. Hva kommer det av? Og kan Norge gjøre noe med det? spør Niels Nagelhus Schia og Erik Kursetgjerde i denne DN-kronikken.
  • Published year: 2020
  • Page count: 2
  • Language: Norwegian
  • URL 1: https://www.dn.no/innlegg/innlegg-digitale-trusler-blir-kinkig-for-norge-i-sikkerhetsradet/2-1-927283?fbclid=IwAR3TVgXq2k9g-vYMXd3MT_bwbc9ysHTPvtMXFk22FYEnw9qSpHtJSRwp8yo
  • URL 3:

Themes

  • Security policy
  • Cyber
  • International organizations
  • United Nations