Skip to content
NUPI skole

Innsikt og kommentar

Hva betyr EU for sikkerheten i Europa?

Karsten Friis.PNG

Summary:

(This debate is in Norwegian): I forbindelse med Russlands invasjon av Ukraina, har EU fått betydelig anerkjennelse for sine omfattende og resolutte bidrag, ved siden av et NATO som hverken vil eller kan handle militært. Våpenhjelp, sanksjoner og flyktning-koordinering er bare tre stikkord.

Thorbjørn Jagland mener at grunnlaget for fred i Europa i tiden som kommer langt på vei vil bli bestemt i relasjonene mellom EU og NATO, mens seniorforsker Karsten Friis ved NUPI sier at EU er på vei til å seile opp som et vel så viktig sikkerhetspolitisk fellesskap som NATO, gitt trusselbildet som hacking, oppkjøp, spionasje og teknologi. Ja, hva kommer EU til å bety for sikkerheten i Europa, sett i et utvidet sikkerhetsperspektiv? Og – hva vil det kunne bety for Norge?
  • Published year: 2022
  • Full version: Se debatten her
  • Language: Norsk
  • Event date:
    20/09/2022

Themes

  • Security policy
  • Europe
  • The EU