Hva gjør Norge utsatt for terrorisme? : Trusselscenarier og norsk sårbarhetsforvaltning

Working Paper, NUPI
Themes
Security policy  Terrorism and extremism
Written by

Tore Bjørgo

Former employee

Summary:

Til tross for en begrenset internasjonal terrortrussel mot Norge, kan noen utviklingstrekk, forhold og situasjoner bidra til at trusselbildet blir mer alvorlig, og aktualisere sårbarheter i det norske samfunnet. Noen av faktorene er knyttet til langsiktige og vedvarende endringer, mens andre er mer situasjonelle og kan føre til en akutt, men kortsiktig økning av trusselen. De viktigste sårbarheter og potensielle nasjonale mål kan deles inn i henholdsvis: energiproduksjon, transportmidler, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, kontroversielle næringer og aktiviteter, symbolobjekter og - personer, samt ulike utenlandske mål i Norge. Spørsmålet er i hvilken grad og i hvilke sammenhenger det finnes grupper som ønsker å utnytte disse sårbarhetene, og å utføre aksjoner. Rapporten presenterer situasjoner og hendelser hvor disse sårbarhetene har blitt aktualisert, eller kan bli det i fremtiden. Avslutningsvis gis det noen generelle vurderinger av utfordringer for norsk «sårbarhetsforvaltning», samt forslag til nasjonale forskningsfokus for terrorisme. Dette for å underbygge sunn prioriteringspraksis i beslutningskretser, generere et grunnlag for videre sårbarhetsforskning og sårbarhetsforståelse, samt å identifisere kunnskapshull.