Skip to content
NUPI skole

Report

Published:

Kunstig intelligens, roboter og fremtidens krigføring - en revolusjon?

Summary:

(Available in Norwegian only): Dette er den første rapporten fra et omfattende prosjekt som søker å gi en bedre forståelse av forholdet mellom teknologi, krig og samfunn, med et spesielt henblikk på utviklingen av nye teknologier, fremtidens forventede krigføring, og hvilke konsekvenser dette vil ha for samfunnene våre. Denne rapporten har til hensikt å sondere terrenget, snarere enn å komme med klare anbefalinger og konkrete svar. Formålet er heller å stille spørsmål og komme opp med problemstillinger som synes relevante for videre diskusjon og forskning.

Themes

  • Defence
  • Security policy
  • Cyber
  • Conflict