Nordiske svar på geopolitiske utfordringer

KRONIKK
Summary:

(Available in Norwegian only): Ukens analyse er skrevet av seniorforsker Kristin Haugevik og forskningssjef Ole Jacob Sending, begge ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). De skriver om hvordan de fem nordiske landene responderer på omveltningene i internasjonal politikk.