Norge, USA og folkeretten

KRONIKK
Summary:

(Available in Norwegian only): Når det gjelder USA og folkeretten, er problemet ikke så mye Trump, som at USA konsekvent bryter de verdiene de selv forfekter, skriver Minda Holm i denne kronikken.