Russland og det ytre høyre

KRONIKK
Summary:

(Available in Norwegian only): Båndene mellom Russland og ytre høyre i Europa er mer kompliserte enn man kan få inntrykk av i vestlig media, skriver Minda Holm i denne kronikken.