Skip to content
NUPI skole

Scientific article

Published:

Skjerpet lobbykamp

Written by

Ulf Sverdrup
Former Director

Ed.

Summary:

(Available in Norwegian only): Etter brexit vil Storbritannia måtte påvirke EU fra utsiden. Norge får konkurranse. Storbritannia vil mest sannsynlig gå ut av EU mars 2019. De mister da også stemmerett og mange muligheter for innflytelse. Hvordan vil livet bli som lobbyist? spør Ulf Sverdrup i denne kronikken, først publisert i Dagens Næringsliv.

Themes

  • Diplomacy
  • Foreign policy
  • Europe
  • International organizations
  • The EU

Written by

Ulf Sverdrup
Former Director