Skip to content
NUPI skole

Report

Published:

Tre trender som utfordrer norsk utenrikspolitikk

Written by

Bård Ludvig Thorheim

Ed.

Karsten Friis
Research Professor

Summary:

(Available in Norwegian only): Denne policy briefen tar utgangspunkt i tre globale trender, og gir en analyse og vurderinger av hva trendene innebærer av utfordringer og muligheter for norsk utenrikspolitikk i tiden fremover:
1. Nye stormakter vokser frem.
2. Migrasjon brer om seg.
3. Utenrikspolitikk blir innenrikspolitikk.

Themes

  • Security policy
  • NATO
  • Globalisation
  • Development policy
  • Diplomacy
  • Foreign policy
  • Migration
  • International organizations
  • United Nations

Written by

Bård Ludvig Thorheim