Tre trender som utfordrer norsk utenrikspolitikk

NUPI Policy Brief
Summary:

(Available in Norwegian only): Denne policy briefen tar utgangspunkt i tre globale trender, og gir en analyse og vurderinger av hva trendene innebærer av utfordringer og muligheter for norsk utenrikspolitikk i tiden fremover:
1. Nye stormakter vokser frem.
2. Migrasjon brer om seg.
3. Utenrikspolitikk blir innenrikspolitikk.