Tungt skyts

BOKANMELDELSE
Summary:

(Available in Norwegian only): Minda Holm anmelder Jon Hellesnes’ bok ‘NATO-komplekset: Om militærpolitikk, atomvåpen og norsk USA-servilitet’ i Klassekampens bokmagasin. Holm skriver her om de sannhetene som tas for gitt i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, deriblant forholdet til USA og NATO. Hva er effekten av at Forsvarsdepartementet finansierer så mye av forskningen på norsk forsvarspolitikk?

  • Published year: 2019
  • Language: Norsk, bokmål
  • Pages: 11 - 11
  • Journal: Klassekampen