USAs demokratiske krise og dets utenrikspolitiske konsekvenser

Policy Brief
Screenshot 2023-03-27 at 12.59.50.png
Themes
North America  Foreign policy
Written by

Hilde Restad

er førsteamanuensis ved Oslo New University College.

Summary:

Under og etter andre verdenskrig konstruerte USA en internasjonal orden som USA selv skulle lede. Denne til dels liberale verdensordenen (avhengig av hvor i verden man befant seg under Den kalde krigen) gagnet USA økonomisk og sikkerhetsmessig. Dette var det tverrpolitisk enighet om, en enighet som ble forsterket av måten slutten på den kalde krigen ble tolket på i USA: Den amerikanske modellen hadde beseiret kommunismen, og liberalt, kapitalistisk demokrati var, som Francis Fukuyama så berømt skrev, enden på verdens ideologiske historie.

  • Published year: 2023
  • Full version:
  • Publisher: Norwegian Institute of International Affairs
  • Page count: 4
  • Language: Norsk
  • Volume: 4/2023
  • Journal: NUPI Policy Brief