Skip to content
NUPI skole

Scientific article

Published:

Vad är frihet?

TFS23.PNG

Summary:

”Frihet” är på allas läppar i dagens offentliga samtal – och lyfts då särskilt som ett värde som tillhör den politiska högern. Rita Augestad Knudsen tar i den här artikeln sin utgångspunkt i Lea Ypis bok Fri. En uppväxt vid historiens slut, och läser den som ett möjligt bidrag till debatten. Augestad Knudsen diskuterar hur Ypis bok kan förstås som ett försök att flytta frihetsbegreppet närmare den politiska vänstern, och att säga något om vad frihet innebär som ett politiskt värde idag. Författaren tar också upp hur boken fungerar som text och litteratur, med tonvikt på de idéer om frihet som framträder i den, och hur den skildrar Albaniens nära förflutna ”vid historiens slut” och övergången från auktoritär kommunism till marknadskapitalism. Trots att Fri är både spännande och intressant läsning så uppfyller den tyvärr inte fullt ut sina implicita löften om att utveckla dagens politiska frihetsdiskurs.
  • Published year: 2023
  • DOI: https://doi.org/10.13068/2000-6217.15.2
  • Publisher: Arkiv Förlag
  • Language: Swedish
  • Journal: Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys
  • URL 1: https://hdl.handle.net/11250/3072638
  • URL 3: