Skip to content
NUPI skole

Ulf Sverdrup

Former Director

Summary

Ulf Sverdrup was the Director of the Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) from 2011 to 2023. 

Sverdrup led a government appointed commission on the long-term perspectives for the Norwegian Government Pension Fund Global, and he was the Head of the Secretariat for the Official Norwegian Europe Review (NOU 2012:2.)

Sverdrup published extensively on various topics in international politics, with a particular emphasis on European affairs and Norwegian foreign policy.

Expertise

 • International investments
 • Regional integration
 • Foreign policy
 • Europe
 • The EU

Education

2000 Dr. polit, Arena/Department of political science, University of Oslo

1993 Cand. polit, University of Bergen

Work Experience

2011-2023 Director, NUPI

2010-2011 Head of the Secretariat for the Official Norwegian Europe Review (NOU 2012:2)

2000-2011 Research professor at ARENA, Centre for European Studies, at the University of Oslo

2008-2010 Professor at BI

Aktivitet

Publications
Publications
Scientific article

Veivalg

Veivalg Utenriksminister Børge Brende har varslet at det i løpet av året skal lages en ny stortingsmelding som skal belyse aktuelle internasjonale utviklinger og skissere en ny norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Hva bør han ta opp?

 • Foreign policy
 • Foreign policy
Publications
Publications
Scientific article

Richters skala.

(Trykket i Oljebilaget utgitt ifbm med Desemberkonferansen. Også trykket i Romsdalsbudstikke.) Vi vet at det er vanskelig å spå om framtiden. Charles Richter, han som oppfant skalaen for å måle jordskjelv, skal ha hevdet at det bare var idioter, løgnhalser og sjarlataner som kunne forutse jordskjelv. ..... Vi lever i den paradoksale situasjonen at det trolig kan være lettere å påvirke vår framtid, enn å spå den. Året som har gått har vist at omstilling og endring er krevende. Samtidig er det nettopp omstilling som er nøkkelordet. Det er trolig både lettere og viktigere å bygge opp vår evne til å møte og tilpasse seg ulike og omskiftelige framtidige verdener, heller enn å kunne forutse eksakt hvordan verden vil kunne komme til å bli.

Publications
Publications
Scientific article

De vanskelige spørsmålene - etter terrroren i Paris

Angrepene i Paris har rystet oss alle. På lengre sikt blir to spørsmål særlig viktige: sikkerhet og integrering....Det følger derfor noen klare og langsiktige politiske konsekvenser av Paris. For det første må vi se på balansen mellom sikkerhet og velferd. For det andre må vi erkjenne at islam er en del av Europa og Norge, at de fleste muslimer er støttende til vårt samfunn, og at det haster å skape effektive møteplasser

Publications
Publications
Scientific article

Beslutningsfellen

Migrasjonskrisen har vært høstens test i Europa. EU har mistet evne til å løse problemer, nå må denne evnen styrkes.

Event
16:30 -
NUPI
Engelsk
Event
16:30 -
NUPI
Engelsk
18. Nov 2015
Event
16:30 -
NUPI
Engelsk

Reform, Renegotiation, Referendum - the UK's uncertain European future

In this seminar, Dr. Julie Smith from the University of Cambridge will present her views on the ongoing EU-debate in Britain, as well as on Britain's future in Europe.

Publications
Publications
Report

Norske interesser og norske utestasjoner

(Available in Norwegian only): Stater har utenrikspolitiske interesser, og de har en utenrikstjeneste med stasjoner rundt omkring i verden, hvis oppgave det er å forfølge disse interessene. Denne beskrivelsen tør være relativt ukontroversiell, men med det slutter også enigheten. For hva dekkes egentlig av «interesser», hvordan prioriteres de ved utestasjonene og hvordan arbeider utestasjonene for å sikre interessene? Hovedlinjene i norsk utenrikspolitikk kan finnes i sentrale lover, budsjettdokumenter og utenrikspolitiske redegjørelser. Samtidig har det de siste ti årene foregått en rekke interessante diskusjoner om interessebegrepet i norsk utenrikspolitikk, og utenrikstjenesten har selv tatt grep for å få en bedre samlet empirisk og konkret forståelse av de faktiske vurderinger av norske interesser og arbeid med å fremme disse ved utestasjonene. NUPI var med på den forrige runden med analyser av slikt materiale (Sverdrup et. al 2012; Leira & Sverdrup 2013). Denne rapporten utvikler videre én side ved diskusjonen om norske interesser, og presenterer for første gang resultatene fra en kvantitativ spørreskjemabasert analyse av hvordan norske interesser oppfattes og vurderes, og hvordan det arbeides med norske interesser ved norske utestasjoner. Bakgrunnen for denne rapporten er at Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) har fått i oppdrag av Utenriksdepartementet å gjennomføre en analyse av hvordan de norske utestasjonene vurderer viktig-heten av en rekke forskjellige norske interesser i deres vertsland/vertsorganisasjoner/embetsdistrikter, hvilke interesser som vertslandet er særlig opptatt av i sitt møte med norske diplomater, hvordan det arbeides det med å fremme de ulike interessene og hvilke områder utestasjonene vurderer som viktige å prioritere i fremtiden.

 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Nordic countries
 • Governance
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Nordic countries
 • Governance
Event
15:00 -
NUPI
Engelsk
Event
15:00 -
NUPI
Engelsk
11. Nov 2015
Event
15:00 -
NUPI
Engelsk

Why Ukraine matters

NUPI has the pleasure of inviting you to a public seminar with James Sherr from Chatham House.

Publications
Publications
Scientific article

Hva bør Europa gjøre? Migrasjonskrisen

Først må den akutte migrasjonskrisen løses. Deretter må Europa finne varige politiske og institusjonelle løsninger.

 • Regional integration
 • Europe
 • Humanitarian issues
 • The EU
 • Regional integration
 • Europe
 • Humanitarian issues
 • The EU
Publications
Publications
Scientific article

Handelspolitikken er tilbake

Når oljeprisen faller blir handelspolitikken viktigere. Er tiden kommet for å koble fisk og landbruk i internasjonale forhandlinger?

121 - 130 of 176 items