Skip to content
NUPI skole
100523-norsk-sikkerhet.png

Event

Hvordan bør vi ivareta Norges sikkerhet?

Vi ser nærmere på Forsvarskommisjonens vurdering av muligheter i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.
10 May 2023
13:30 Europe/Oslo
Language: Norwegian
NUPI
Seminar

Themes

  • Norwegian
  • Seminar
  • Physical and digital

MELD DEG PÅ SEMINARET HER!

I begynnelsen av mai skal Forsvarskommisjonen legge frem sin rapport som vurderer hvilke potensielle sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for best å ivareta norsk sikkerhet i et 10- til 20-års perspektiv.

Etter Russlands fullskalainvasjon av Ukraina i fjor, har spørsmål om Norges forsvarsevne blitt svært aktuelt. Forsvarskommisjonens rapport ventes å bli et svært viktig premiss for regjeringens videre utvikling av Forsvaret. 

På dette seminaret vil følge opp Forsvarskommisjonens arbeid og diskutere spesielt de maritime sidene ved norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Arrangementet foregår i NUPIs lokaler og strømmes også direkte til vår YouTube-kanal (registrering er ikke nødvendig for digital deltakelse). 

I panelet finner du:

·       Kristin Ven Brusgaard, nestleder, Forsvarskommisjonen

·       Rolf Tamnes: medlem, Forsvarskommisjonen og professor emeritus, NUPI

·       Rune Andersen, admiral, sjef Sjøforsvaret

·       Per Olav Foss, Manager, Marine Operasjoner, Equinor

Ordstyrer er Karsten Friis, seniorforsker på NUPI.

10 May 2023
13:30 Europe/Oslo
Language: Norwegian
NUPI
Seminar

Themes

  • Norwegian
  • Seminar
  • Physical and digital