Hopp til innhold
NUPI skole
100523-norsk-sikkerhet.png

Arrangement

Hvordan bør vi ivareta Norges sikkerhet?

Forsvarskommisjonen anbefaler en nasjonal maritim satsing. Hva betyr det?
10 mai 2023
13:30 Europe/Oslo
Språk: Norsk
NUPI
Seminar

Temaer

  • Norsk
  • Seminar
  • Fysisk og digitalt

MELD DEG PÅ SEMINARET HER!

3. mai la Forsvarskommisjonen frem sin rapport om hvilke sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge bør ta for best å ivareta norsk sikkerhet i et ti- til tjueårsperspektiv. I rapporten anbefaler kommisjonen en nasjonal maritim satsing for å bedre kunne ivareta interesser i norske havområder og i kystsonen. Etter sabotasjen mot North Stream-rørledningene i Østersjøen, og hendelser med internettkabler og uidentifiserte droner ved kritisk infrastruktur, har dette blitt svært aktuelt.

Norge har blitt Europas viktigste energileverandør. I tillegg skapes store verdier i kystområdene, og Norge får økt ansvar for å motta allierte forsterkninger til hele Norden. Det trengs derfor en nytenkning rundt maritim sikkerhet der hele Forsvaret, samfunnet og næringsliv må jobbe sammen. Ny teknologi som autonome systemer, ubemannede fartøyer, droner og satellitter, blir viktig her. 

På dette seminaret skal en rekke eksperter følge opp Forsvarskommisjonens rapport og diskutere hva en slik nasjonal maritim satsing kan bestå av, basert blant annet på erfaring så langt i samarbeidet mellom Forsvaret og Equinor.

Arrangementet foregår i NUPIs lokaler og strømmes også direkte til vår YouTube-kanal (registrering er ikke nødvendig for digital deltakelse). 

I panelet finner du:

  • Kristin Ven Brusgaard, nestleder, Forsvarskommisjonen
  • Rolf Tamnes: medlem, Forsvarskommisjonen og professor emeritus, NUPI
  • Rune Andersen, kontreadmiral, sjef Sjøforsvaret
  • Per Olav Foss, Manager, Marine Operasjoner, Equinor

Ordstyrer er Karsten Friis, seniorforsker på NUPI.

10 mai 2023
13:30 Europe/Oslo
Språk: Norsk
NUPI
Seminar

Temaer

  • Norsk
  • Seminar
  • Fysisk og digitalt