Skip to content
NUPI skole

Policy brief

Europeisk helsesamarbeid etter covid-19 pandemien

Written by

Frode Veggeland
Professor, University of Oslo
Martin S. Time
Assistant Professor, Inland Norway University of Applied Sciences
Martin S. Time
Frode Veggeland

Ed.

Europeisk helsesammarbeid etter covid-19 pandemien.PNG

Summary:

Covid-19 pandemien er en av de største krisene i verden etter 1945. I Europa ble nasjonale myndigheter og EU-systemet utfordret med tanke på hvordan krisen skulle håndteres. Særlig i de første fasene av pandemien var det stor variasjon i valgene av virkemidler. Landene innførte en rekke inngripende tiltak som fikk negative konsekvenser på tvers av landegrensene, blant annet for familiebesøk mellom land, arbeidsmobilitet, vareflyt, og forsyningssikkerhet. EU responderte i 2020 på krisen med å foreslå en styrking av helsesamarbeidet generelt, og beredskaps- og krisehåndteringskapasiteten spesielt. I dette notatet ser vi nærmere på EUs helsesamarbeid og mulige implikasjoner for Norge av arbeidet med å styrke dette samarbeidet i kjølvannet av pandemien.
  • Published year: 2022
  • Publisher: Norwegian Institute of International Affairs
  • Page count: 4
  • Language: Norwegian

Themes

  • Pandemics
  • Governance
  • The EU

Written by

Frode Veggeland
Professor, University of Oslo
Martin S. Time
Assistant Professor, Inland Norway University of Applied Sciences
Martin S. Time
Frode Veggeland