Hopp til innhold
NUPI skole

Policy brief

Europeisk helsesamarbeid etter covid-19 pandemien

Skrevet av

Frode Veggeland
Professor, Universitetet i Oslo
Martin S. Time
Høgskolelektor, Høgskolen i Innlandet

Red.

Europeisk helsesammarbeid etter covid-19 pandemien.PNG

Sammendrag:

Covid-19 pandemien er en av de største krisene i verden etter 1945. I Europa ble nasjonale myndigheter og EU-systemet utfordret med tanke på hvordan krisen skulle håndteres. Særlig i de første fasene av pandemien var det stor variasjon i valgene av virkemidler. Landene innførte en rekke inngripende tiltak som fikk negative konsekvenser på tvers av landegrensene, blant annet for familiebesøk mellom land, arbeidsmobilitet, vareflyt, og forsyningssikkerhet. EU responderte i 2020 på krisen med å foreslå en styrking av helsesamarbeidet generelt, og beredskaps- og krisehåndteringskapasiteten spesielt. I dette notatet ser vi nærmere på EUs helsesamarbeid og mulige implikasjoner for Norge av arbeidet med å styrke dette samarbeidet i kjølvannet av pandemien.
  • Published year: 2022
  • Publisher: Norsk Utenrikspolitisk Institutt
  • Page count: 4
  • Language: Norsk

Temaer

  • Pandemier
  • Styring
  • EU

Skrevet av

Frode Veggeland
Professor, Universitetet i Oslo
Martin S. Time
Høgskolelektor, Høgskolen i Innlandet