Skip to content
NUPI skole

Report

Published:

Forebygging av krig og konflikt i cyberdomenet

Summary:

(Available in Norwegian only): Cyberdomenet representerer kanskje en av vår tids største trusler mot internasjonal fred og sikkerhet men er viet lite oppmerksomhet hva gjelder forebyg- ging av krig og konflikt. Det er behov for internasjon- ale forpliktende kjøreregler som hever blikket over IKT-forvaltning, digitalisering og cybersikkerhetstil- tak og fokuserer på fredelige relasjoner mellom sta- ter i cyberdomenet. Skal en slik diskusjon ha effekt må den tas i FNs Sikkerhetsråd.

Themes

  • Defence
  • Security policy
  • Cyber
  • Conflict
  • International organizations
  • United Nations

Written by

Bjørn Svenungsen