Forebygging av krig og konflikt i cyberdomenet

NUPI Policy Brief
Themes
FN

Red.:

Niels Nagelhus Schia

Seniorforsker, leder for Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar og leder for NUPIs forskningssenter for digitalisering og cybersikkerhet

 

Summary:

Cyberdomenet representerer kanskje en av vår tids største trusler mot internasjonal fred og sikkerhet men er viet lite oppmerksomhet hva gjelder forebygging av krig og konflikt. Det er behov for internasjonale forpliktende kjøreregler som hever blikket over IKT-forvaltning, digitalisering og cybersikkerhetstiltak og fokuserer på fredelige relasjoner mellom stater i cyberdomenet. Skal en slik diskusjon ha effekt må den tas i FNs Sikkerhetsråd.