Skip to content
NUPI skole

Report

Published:

Transatlantisk frihandel og Norge

Written by

Per Botolf Maurseth
Former employee
Hege Medin
Senior Research Fellow (part time)
Arne Melchior
Senior Research Fellow
Ulf Sverdrup
Former Director
Olav Hermansen
Stian Øby Johansen
Terje G. Olsen
Marcus Gjems Theie

Ed.

Summary:

Forhandlingene om et handels- og investeringspartnerskap (TTIP) mellom EU og USA er svært ambisiøse og har som mål å fjerne tollbarrierer samt en rekke regulatoriske hindringer mellom de to partene. Avtalen er ment å dekke handel i både varer og tjenester samt investeringer. I rapporten analyserer vi konsekvensene av et TTIP for Norge. Vi ser også på konsekvenser av en egen handels- og investeringsavtale mellom Norge og USA.
 • Published year: 2014
 • Publisher: Norsk Utenrikspolitisk Institutt
 • Page count: 156
 • Language: Norsk
 • Booklet: 7

Themes

 • Trade
 • International investments
 • Globalisation
 • Regional integration
 • Foreign policy
 • North America
 • The EU

Written by

Per Botolf Maurseth
Former employee
Hege Medin
Senior Research Fellow (part time)
Arne Melchior
Senior Research Fellow
Ulf Sverdrup
Former Director
Olav Hermansen
Stian Øby Johansen
Terje G. Olsen
Marcus Gjems Theie