Transatlantisk frihandel og Norge

NUPI Report
Summary:

Forhandlingene om et handels- og investeringspartnerskap (TTIP) mellom EU og USA er svært ambisiøse og har som mål å fjerne tollbarrierer samt en rekke regulatoriske hindringer mellom de to partene. Avtalen er ment å dekke handel i både varer og tjenester samt investeringer. I rapporten analyserer vi konsekvensene av et TTIP for Norge. Vi ser også på konsekvenser av en egen handels- og investeringsavtale mellom Norge og USA.

  • Published year: 2014
  • Publisher: Norsk Utenrikspolitisk Institutt
  • Page count: 156
  • Language: Norsk
  • Booklet: 7