Skip to content
NUPI skole

Ulf Sverdrup

Former Director

Summary

Ulf Sverdrup was the Director of the Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) from 2011 to 2023. 

Sverdrup led a government appointed commission on the long-term perspectives for the Norwegian Government Pension Fund Global, and he was the Head of the Secretariat for the Official Norwegian Europe Review (NOU 2012:2.)

Sverdrup published extensively on various topics in international politics, with a particular emphasis on European affairs and Norwegian foreign policy.

Expertise

 • International investments
 • Regional integration
 • Foreign policy
 • Europe
 • The EU

Education

2000 Dr. polit, Arena/Department of political science, University of Oslo

1993 Cand. polit, University of Bergen

Work Experience

2011-2023 Director, NUPI

2010-2011 Head of the Secretariat for the Official Norwegian Europe Review (NOU 2012:2)

2000-2011 Research professor at ARENA, Centre for European Studies, at the University of Oslo

2008-2010 Professor at BI

Aktivitet

Event
15:15 - 16:15
NUPI
Engelsk
01-03-22-Croatia-Norway.png
Event
15:15 - 16:15
NUPI
Engelsk
1. Mar 2022
Event
15:15 - 16:15
NUPI
Engelsk

CANCELLED: 30 years of diplomatic relations between the Republic of Croatia and the Kingdom of Norway

The Croatian and Norwegian Foreign Ministers will meet at NUPI to take a closer look at the importance of the diplomatic relations between the two countries.

Event
16:30 - 18:00
YouTube
Engelsk
160222-Law-of-Sea-Eastern-Mediterranean.png
Event
16:30 - 18:00
YouTube
Engelsk
16. Feb 2022
Event
16:30 - 18:00
YouTube
Engelsk

Law of the Sea in the Eastern Mediterranean

We are very happy to welcome The Foreign Minister of Greece, Mr Nikolaos Dendias on 16 February, where he will talk about the Law of the Sea in the Aegean Sea and the Eastern Mediterranean.

Publications

EUs grønne giv – implikasjoner for norsk europapolitikk

EU lanserte mot slutten av 2019 European Green Deal. Dette er en klimastrategi for å nå målene i Parisavtalen, men også en økonomisk vekststrategi, og forventes å definere EUs sentrale prioriteringer i årene fremover. Hvordan vil dette påvirke Norge, og norsk europapolitikk? En ny NUPI-rapport, forsøker å gi svar. Norge er tett koblet til EU via EØS avtalen og en lang rekke andre avtaler, herunder Klimaavtalen som definerer rammene for norsk klimapolitikk frem mot 2030. Når EU endrer sine mål og sin virkemåte, så vil dette også påvirke Norge i stor grad. Noen sentrale observasjoner i rapporten er at: • Det er en spenning i Norge mellom energipolitikken i form av fortsatt olje- og gassproduksjon, på den ene siden, og ambisiøse klimamål, på den andre. EUs grønne giv løfter klimapolitikken til politikkens elitedivisjon og kan gjøre det mer krevende å håndtere denne spenningen. Tradisjonelle allierte i EU - som Sverige og Danmark - har f.eks et annet syn på gass som del av løsningen enn det Norge har. • Grønn Giv innebærer at EU utvikler nye regler med potensielt stor betydning for Norge, men det forvaltningsmessige oppsettet for vurdering og håndtering av nye EU regler i Norge er ikke tilpasset en slik økning i volumet på nye regler. • Grønn giv er "sektorovergripende" og trekker EU Kommisjonen i retning av større integrasjon på tvers av ulike saksfelt. Norsk forvaltning er imidlertid definert av et sektor-prinsipp. Dette innebærer en betydelig økning av behovet for koordinering på tvers av ulike departementer og etater i Norge. • Fordi Norge står utenfor EU, har Norge størst mulighet til å påvirke innretting på nye regler og tiltak tidlig i prosessen, gjennom deltakelse i ekspertgrupper i en forberedende fase. Tempoet og omfanget av nye regler som nå utarbeides gjør dette arbeidet krevende. • Grønn giv innebærer en serie med endringer som potensielt griper inn i eksisterende konfliktlinjer i norsk politikk knyttet til EØS og suverenitetsavståelse. • Det er behov for økt kunnskap og dialog mellom forvaltningen, næringslivet, akademia og sivilt samfunn om hvilke muligheter og utfordringer EUs grønne giv innebærer. Et "grønn giv forum" kan være nyttig for å sikre at ulike norske aktører utnytter de muligheter som ligger i EUs grønne giv. • Grønn giv viser at EØS avtalen har sine begrensninger som det sentrale tilkoblingspunktet til EU. En mer institusjonalisert dialog på øverste politiske nivå mellom Norge og EU vil kunne bidra til å bøte på disse utfordringene. Rapporten er finansiert av Utenriksdepartementet.

 • Diplomacy and foreign policy
 • Foreign policy
 • Regions
 • Europe
 • Natural resources and climate
 • Climate
 • Global governance
 • The EU
EUs-groenne-giv_large.png
 • Diplomacy and foreign policy
 • Foreign policy
 • Regions
 • Europe
 • Natural resources and climate
 • Climate
 • Global governance
 • The EU
Articles
News
Articles
News

New Nordic-Baltic Network on Climate, Peace and Security Established

In order to establish a sustainable knowledge base on climate, peace and security issues in the Nordic-Baltic region, twelve research institutes have come together to establish a research network on climate, peace and security.
 • Security policy
 • Peace operations
 • Conflict
 • Climate
 • International organizations
 • United Nations
Video-grab-meeting_system_toppbilde.png
Event
15:00 - 16:30
Livestream to Facebook and Youtube
Engelsk
Event
15:00 - 16:30
Livestream to Facebook and Youtube
Engelsk
19. Jan 2022
Event
15:00 - 16:30
Livestream to Facebook and Youtube
Engelsk

Protection of critical infrastructure in Norway and the three Baltic states: similarities and differences

The issue of protection of critical infrastructure has been put higher on the national and international agendas by several recent international and national developments.

Media
Media
Lecture

The evolving security landscape of northern Europe

Speech about Nordic-Baltic security and defence challenges.

 • Defence and security
 • Defence
 • Security policy
 • Defence and security
 • Defence
 • Security policy
Articles
News
Articles
News

The UN Security Council, Afghanistan and Norway

The Peace Research Institute Oslo (PRIO), The Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) and the Norwegian Ministry of Foreign Affairs are organizing a series of thematic roundtable meetings about current issues on the Security Council's agenda. The situation in Afghanistan was topic for the third of these meetings on 30 September 2021.
 • Foreign policy
 • United Nations
NTBScanpix-UN-council_system_toppbilde.png
Articles
Analysis
Articles
Analysis

KRONIKK: Når blir akademisk samarbeid sikkerhetspolitisk risiko?

Forskning er i ferd med å bli i en sentral arena i den geopolitiske rivaliseringen, skriver NUPI-direktør Ulf Sverdrup.
 • Security policy
 • Globalisation
 • Diplomacy
 • Asia
 • North America
 • The Nordic countries
Ulf-kronikk-akademia-og-Kina_system_toppbilde.jpg
Publications

Mekanismer for screening av utenlandske investeringer. Oversikt over et utvalg land

Etter tusenårsskiftet har åpne økonomier i økende takt satt i gang prosesser for å vurdere risikoen av utenlandsinvesteringer. Bakgrunnen for dette er økende grad av investeringer fra mindre transparente økonomier, frykt for svekket konkurranse blant internasjonale aktører, samt teknologiske endringer som kan gjøre stater mer utsatte. Dette har blant annet fått EU til å vedta en regulering som etablerer et rammeverk for screeningmekanismer (Regulation (EU) 2019/452). Utviklingen de seneste årene - og særlig i løpet av COVID-19 pandemien - er at slike mekanismer ekspanderer, blir mer detaljerte og permanente, og omfatter større deler av økonomien, med lavere terskelkriterier og dermed et økende antall transaksjoner som screenes.

 • Security policy
 • International investments
 • Security policy
 • International investments
Publications
Publications
Chapter

A Governance and Risk Inventory for a Changing Arctic

In this chapter, Elana Wilson Rowe, Ulf Sverdrup, Karsten Friis, Geir Hønneland, and Mike Sfraga caution against viewing trends of conflict and cooperation in the Arctic in binary terms. While the US and Europe are determined to confront malign activity in the region, all sides continue to “demonstrate a commitment to cooperation and joint solutions to common challenges.” After reviewing the key factors and drivers supporting and challenging stability in the Arctic, the authors remind us that “cooperation in conflict” has long been the norm in the region, allowing cooperative governance to progress despite the enduring NATO-Russia military rivalry. Ongoing dialogue in the region – essential for addressing the regional and global implications of climate change – is poorly served by focussing on “narratives or practices of strategic competition alone.” To avoid “political tipping points” beyond which cooperation will become too difficult, the authors call on policymakers to be more proactive in how they address emerging governance challenges related to security and economic development.

 • Security policy
 • Diplomacy
 • The Arctic
 • Oceans
 • Security policy
 • Diplomacy
 • The Arctic
 • Oceans
21 - 30 of 176 items