Darwinistisk seleksjon i en global økonomi

ARTIKKEL
Summary:

(This article is available in Norwegian only): Det siste tiåret har det blitt utviklet en ny retning innen samfunnsøkonomisk teori om internasjonal handel, såkalt ny-ny handelsteori. Teorien er inspirert av empiriske studier av handelsdata på bedriftsnivå og kan forklare en rekke særtrekk vi observerer ved eksportører, som for eksempel at de har langt større omsetning og er mer produktive enn ikke-eksportører. Teorien kan videre forklare hvordan slike forskjeller på mikronivå får konsekvenser for makroøkonomiske størrelser. Økt globalisering gjennom reduksjon i handelskostnader kan føre til økt gjennomsnittlig produktivitet innad i næringer gjennom darwinistisk seleksjon av bedrifter – små og lite produktive bedrifter blir erstattet av større og mer produktive. Artikkelen gir en oversikt over de grunnleggende mekanismene i den nye teorien samt noen sentrale utvidelser.

  • Published year: 2015
  • Full version: http://hdl.handle.net/11250/2480494
  • Language: Norsk, bokmål
  • Pages: 44 - 52
  • Volume: 18
  • Booklet: 5
  • Journal: Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse