Har ikke EØS motstanderne fått med seg brexit?

KRONIKK
Summary:

Det pågår en debatt om EØS-avtalen. SV ønsker å utrede alternativer.
Noen av EØS-motstanderne ønsker å gå tilbake til frihandelsavtalene fra 1973. Har de ikke fulgt med på brexit?
Frihandelsavtalene ga tollfri adgang for store deler av norsk industrieksport. De fungerte i noen grad etter hensikten, men allerede da de trådte i kraft, ble de sett på som utdaterte.