Hva var Norge i det danske imperiet? Skottland og Norge som semi-sentra

ARTIKKEL
Themes
Foreign policy  Europe
Written by

Morten Skumsrud Andersen

Senior Research Fellow,Head of the Research Group on Global Order and Diplomacy

 

Summary:

Denne artikkelen handler om Skottlands og Norges roller som politiske enheter i henholdsvis det britiske og danske imperiet. I artikkelens første del er argumentet at «semi-sentrum» er en nyttig ny analysekategori for å forstå de strukturelle posisjonene en politisk enhet kan inneha i et imperialt system. Eksisterende strukturelle imperiemodeller fokuserer på relasjoner mellom et imperiesentrum og periferier. Disse modellene har problemer med å forklare politiske enheter som innehar kjennetegn ved begge – både sentrum og periferi. Det nye begrepet semi-sentrum kan forklare imperiedynamikker på en bedre måte, empirisk illustrert i artikkelens andre del som undersøker Skottlands og Norges roller innen sine respektive imperier. Spesielt relevant for dette spesialnummeret er hvordan man ved å se Norges rolle som semi-sentrum kan kaste nytt lys på embedsmennenes sentrale rolle i det nye Norge etter 1814, samt hvordan sammenligningen med Skottland utvider det komparative universet for den nye norske statsdannelsen i etterkant av en imperieoppløsning.