Skip to content
NUPI skole

Report

Published:

Norske interesser - sett fra utestasjonene

Written by

Ulf Sverdrup
Former Director
Joakim Hertzberg Ulstein
Former employee
Mikkel Frøsig Pedersen
Deputy Head of Administration
Halvard Leira
Research Professor
Ståle Ulriksen
Former employee

Ed.

Summary:

Hva er Norges utenrikspolitiske interesser? De siste årene har det vært en diskusjon om norske interesser og utfordringer for norsk utenrikspolitikk. Disse refleksjonene har i liten grad vært relatert til empiriske undersøkelser av hva norske utestasjoner vektlegger og bruker sin tid på. I denne rapporten gjør vi nettopp en slik undersøkelse. Vi analyserer hva norske utestasjoner identifiserer og forfølger som norske interesser, og hvilke interesser andre land signaliserer overfor norske utestasjoner. Vi er ikke bedt om å si noe om eventuelle konsekvenser for ressursallokering, og rapporten behandler derfor ikke dette temaet. Bakgrunnen for denne rapporten er at Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) har fått i oppdrag av Utenriksdepartementet å gjennomføre en analyse av hva den norske utenrikstjenesten selv definerer som sine interesser, hvordan de fortolker disse, og hvordan dette påvirker aktivitetene ved utestasjonene. Rapporten er basert på de data som Utenriksdepartementet selv har samlet inn fra utestasjonene. I alt omfatter dette materialet 87 interesseanalyser.

Themes

  • Trade
  • Diplomacy
  • Foreign policy
  • Energy
  • Governance

Written by

Ulf Sverdrup
Former Director
Joakim Hertzberg Ulstein
Former employee
Mikkel Frøsig Pedersen
Deputy Head of Administration
Halvard Leira
Research Professor
Ståle Ulriksen
Former employee