Skip to content
NUPI skole

Researcher

Øyvind Svendsen

Senior Research Fellow
Øyvind_Svendsen_11.jpg

Contactinfo and files

OyvindS@nupi.no
(+47) 48 23 61 43
Original image

Summary

Øyvind Svendsen is Senior Research Fellow in the Research group on global order and diplomacy at NUPI. The core themes in his research are foreign policy, diplomacy, and security and defence policy. Svendsen primarily studies these questions in a European context. His PhD is from the Department of Political Science at the University of Copenhagen (2020).

Øyvind is Editor of the journal Cooperation and Conflict, 2023-2027.

Recent publications:

Theorizing Public Performances for International Negotiations. International Studies Quarterly 66(3): 1-12 (2022).

The Politics of Third Countries in EU Security and Defence: Norway, Brexit and Beyond. Cham: Palgrave Macmillan (2022).

The Politics of Competence in Global Health: The European Commission’s Global Response to the COVID-19 PandemicEuropean Foreign Affairs Review 26(SI): 15-29 (2021).

‘Practice time!’ Doxic futures in security and defence diplomacy after BrexitReview of International Studies 46(1): 3-19 (2020).

Spin-off av EØS? Norge og europeisk utenriks-, sikkerhets- og forsvarssamarbeidInternasjonal Politikk 77(4): 378-387 (2019). (med Pernille Rieker)

Differentiated (Dis)integration in Practice: The Diplomacy of Brexit and the Low Politics of High PoliticsJournal of Common Market Studies 57(6): 1419-1430 (2019). (med Rebecca Adler Nissen)

Brexit and the Future of European Defence: Towards a Practice Approach to Differentiated Defence Integration. Journal of European Integration 41(8): 993-1007 (2019).

Expertise

 • Defence
 • Security policy
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • International organizations
 • The EU

Education

2020 PhD, Department of Political Science, University of Copenhagen

2015 MSc International Relations Theory, London School of Economics

2014 BA International Studies and History, Lillehammer University College

Work Experience

2021- Senior Research Fellow, NUPI

2016-2020 Ph.d. candidate, University of Copenhagen

2015-2016 Lecturer, Lillehammer University College

2010-2011 Grenadier, the Royal Norwegian Air Force

Aktivitet

Publications
Publications
Report

Verden vil til Arktis – hva vil vi?

Denne rapporten er et sammendrag av Utenriksdepartementets Respons-konferanse som ble avholdt i samarbeid med UiT den 13. mai 2024. Konferansen startet med åpningsinnlegg fra UiT-rektor Dag Rune Olsen og Tromsøs ordfører Gunnar Wilhelmsen, samt en tale fra Utenriksminister Espen Barth Eide. Etter dette fulgte tre bolker med talere som ga ulike analyser av og innspill til norsk utenrikspolitikk. I del 1 – Arktis møter verden – deltok Camilla Brekke, Stian Bones, Morten Høglund, Gunn-Britt Retter, Luna Drecker, Gøril Johansen og Odd Emil Ingebrigtsen. I del 2 – Russland i ny arktisk sikkerhetspolitisk kontekst – innledet statssekretær Eivind Vad Petersson fra Utenriksdepartementet. Deretter bidro Kari Aga Myklebost, Arild Moe, Julie Wilhelmsen, Hans-Jacob Bønå og Terje Aunevik med analyser. Siste bolk – Samarbeid i nord – militært og sivilt – ble åpnet med innlegg fra statssekretær i kommunal- og distriktsdepartementet Sigrun Wiggen Prestbakmo og Sjef Hæren, Generalmajor Lars S. Lervik. Deretter deltok Carina Sammeli, Dan Koivulaasko, Gunnhild Hoogensen Gjørv, Nils-Ole Foshaug, Njord Wegge og Petter Bjørkli i debatt, før Utenriksministeren avrundet seminaret med å svare på spørsmål fra publikum. Moderator for dagen var Jan-Gunnar Winther. Resten av denne rapporten er en sammenstilling av de viktigste budskapene som ble fremført i seminarets ulike bolker.

 • Defence
 • Security policy
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • The Arctic
r8.PNG
 • Defence
 • Security policy
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • The Arctic
Publications
Publications

Utenrikspolitikk for et konkurransedyktig norsk næringsliv

Dette notatet er et sammendrag av RESPONS-prosjektets konferanse i Stavanger den 20. mars 2024. Vertskapet var Universitetet i Stavanger (UiS), i samarbeid med Næringsforeningen i Stavangerregionen, NHO Rogaland, Innovasjon Norge, Offshore Northern Seas (ONS), Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) og Utenriksdepartementet.

 • Security policy
 • International economics
 • Economic growth
 • Trade
 • Foreign policy
 • Climate
 • Energy
R7.PNG
 • Security policy
 • International economics
 • Economic growth
 • Trade
 • Foreign policy
 • Climate
 • Energy
Publications
Publications
Report

Global orden og demokratiske verdier i en tid med maktforskyvning og stormaktrivalisering

Dette notatet er et sammendrag av Utenriksdepartementets Respons-konferanse som ble avholdt i Universitetsaulaen ved Universitetet i Bergen den 13. februar 2024. Konferansen hadde et program som inneholdt åpningsinnlegg fra UiB-rektor Margareth Hagen og utenriksminister Espen Barth Eide og tre påfølgende programposter. I den første ga Kyle Marquardt, Jonas Linde og Sirianne Dahlum en forskningsbasert innføring i status for demokratiet som styreform nasjonalt og internasjonalt. Deretter deltok fem UiB-forskere i et panel som diskuterte hvilke utviklingstrekk som legger press på demokratiet og den rettstyrte globale ordenen, samt hvordan utfordringene kan imøtekommes. Disse forskerne var Rune Jansen-Hagen, Marry-Anne Karlsen, Esperanza Diaz, Liliia Oprysk og Eirik Holmøyvik. Dagens siste panel var også et forskertungt panel som satte Norges mulige rolle i å støtte opp om demokratiet globalt i sentrum. Der deltok Berkay Alica, Leiv Marsteintredet, Carlo Koos, Julia Christine Marinaccio og Gunnar Grendstad. Siri Kleiven Strøm var moderator gjennom hele dagen.

 • Foreign policy
 • Governance
R6.PNG
 • Foreign policy
 • Governance
Publications
Publications
Report

Klima, miljø, energi og teknologi

Dette notatet er et sammendrag av RESPONS-prosjektet heldagskonferanse på NTNU i Trondheim 15. november 2023.

 • Foreign policy
 • Climate
 • Energy
R5.PNG
 • Foreign policy
 • Climate
 • Energy
Publications
Publications
Report

Responskonferansen: Norsk utenrikspolitikk for en ny tid

Dette notatet er et sammendrag av Utenriksdepartementets Respons-konferanse som ble avholdt på Høgskolen i Innlandets campus på Lillehammer. Konferansen hadde et variert program som inneholdt åpningsinnlegg fra utenriksminister Anniken Huitfeldt, spørsmål til utenriksministeren fra Innlandets befolkning via en digital løsning, en lenestolsamtale og innlegg fra Knut Storberget (leder av Forsvarskommisjonen), Kristian Berg Harpviken (Forsker 1 ved PRIO), Gregory Ferguson-Cradler (førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet) og Marianne Riddervold (professor ved Høgskolen i Innlandet).

 • Security policy
 • Foreign policy
 • Conflict
 • Governance
R4.PNG
 • Security policy
 • Foreign policy
 • Conflict
 • Governance
Publications
Publications
Report

Utviklingspolitikk ved et veiskille

RESPONS-prosjektets tredje arrangement var en del av hovedprogrammet i Arendalsuka, med Utenriksdepartementet og Arendalsuka som arrangører. Seminaret ble streamet. Invitasjonsteksten reiste tre overordnede spørsmål: 1. Hvordan brukes utviklingspolitikken i det geopolitiske spillet? 2. Hva skjer på utviklingsfeltet når den globale tilliten er under press? 3. Kan Norge holde fast ved et langsiktig perspektiv – i en tid preget av stor endring? Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) innledet, etterfulgt av debatt mellom Tvinnereim, Dagfinn Høybråten (generalsekretær, Kirkens Nødhjelp), Ole Jacob Sending (forskningssjef, NUPI), Hedda Bryn Langemyr (daglig leder, UTSYN) og Christian Tybring-Gjedde (stortingsrepresentant, FrP). Ordstyrer var utenrikssjournalist Tove Gravdal.

 • Security policy
 • Development policy
 • Foreign policy
R3.PNG
 • Security policy
 • Development policy
 • Foreign policy
Publications
Publications
Report

«Møte med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og utenriksminister Anniken Huitfeldt»

Den norske Atlanterhavskomité og Utenriksdepartementet inviterte til foredrag og samtale med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og utenriksminister Anniken Huitfeldt i Gamle Logen. Anledningen var NATOs uformelle utenriksministermøte som fant sted i Oslo den samme uken. Invitasjonsteksten reiste følgende overordnede spørsmål: Hva står på spill for transatlantisk og norsk sikkerhet i en verden preget av stormaktsrivalisering og krig? Hvilken virkning vil Finlands og Sveriges NATO-medlemskap ha for Norges nærområder og for NATO som helhet? Hvordan skal vi verne om vestlige, demokratiske verdier i møte med stadig flere autoritære krefter som finner sammen i et tettere og mer forpliktende samarbeid? Arrangementet startet med korte innledninger fra Huitfeldt og Stoltenberg, etterfulgt av panelsamtale ledet av Kate Hansen Bundt. Til sist fikk Halvor Tjønn (frilansjournalist), Robin Allers (IFS) og Karsten Friis (NUPI) stille forberedte spørsmål fra salen.

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
R2.PNG
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
willian-justen-de-vasconcellos-LzwNq8DVQzs-unsplash[1034].jpg
Research Project
2024 - 2027 (Ongoing)

Politics and Security in the Arctic (POPSARC)

At a time marked by major international turbulence – war in Europe, the breakdown of established diplomatic fora, the entry of new actors and stakeholders – there is an urgent need for also understand...

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Cyber
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Governance
 • International organizations
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Cyber
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Governance
 • International organizations
NUPIpodden #10: Hva skjer med EUs forsvar?
Podcast

NUPIpodden #10: Hva skjer med EUs forsvar?

Vi ser nærmere på det europeiske forsvarssamarbeidet – og hva Brexit kan ha å si for forsvar og sikkerhet i Europa. NUPI-forsker Øyvind Svendsen s...

 • Security policy
 • Foreign policy
 • Fragile states
 • Security policy
 • Foreign policy
 • Fragile states
NUPI-podden #23: Hva mener norske velgere om utenrikspolitikk?
Podcast

NUPI-podden #23: Hva mener norske velgere om utenrikspolitikk?

13. september skal befolkningen velge hvem som skal styre landet de neste fire åra. Men hva slags tillit har velgerne egentlig til de ulike partie...

 • Development policy
 • Foreign policy
 • The Nordic countries
 • Governance
 • Development policy
 • Foreign policy
 • The Nordic countries
 • Governance
1 - 10 of 63 items